(Siste)

Vegvesenet vurderer også forbud mot tunge kjøretøy.

To personer ble reddet ut fra Oslofjordtunnelen etter at en lastebil begynte å brenne i begynnelsen av mai. Tunnelen er fortsatt stengt og åpner tidligst i månedsskiftet mai/juni. I mellomtiden er det innført en rekke nye tiltak for å hindre trafikanter å kjøre inn ved brann. Blant dem er ny skilting utenfor tunnelen, samt at bommene går raskere ned ved rødt lys.

Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt, skriver Statens vegvesen i sin omtale av forslagene.

Vegvesenet vurderer også å forby tunge kjøretøy over 12,5 meter og kjøretøy med farlig gods under rushtiden på hverdager.

– Forbudet gjelder eventuelt fram til vi har en løsning på plass som identifiserer kjøretøy som kan virke negativt inn på trafikksikkerheten. Dette skaper naturligvis utfordringer for næringsvirksomhet og framkommelighet. Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen. (ANB-NTB)