Fraflyttingen i Bygde-Norge er i ferd med å snu. Det er ikke bare i sørdelen av kommunen Levanger en forventer vekst. I Levanger kommune har vi mye fokus på sentrum, Åsen og Skogn. Det er viktig, her er det mye spennende som skjer. Som Vegard Austmo skriver, skjer det mye spennende nordover også. Ikke minst med tanke på Aker og den gledelige næringsveksten her. Mange på Mule har utsikt rett mot Aker og Verdal. Vi ligger rett ved grensa til Verdal. Eiendomsmeglere ser tendensen til økende interesse i boligsalg også nord for Levanger sentrum, Mule og Okkenhaug. En økning i småbarnsfamilier som også vil bo litt utenfor sentrum.

Næringsvirksomheten er økende med nye arbeidsplasser. Nylig var det en flott reportasje i Trønder-Avisa om Lille Thailand i Okkenhaug som nå også tenker restaurantvirksomhet. Eik-senteret satser på Mule – nylig har Berg eiendom kjøpt den gamle skoletomta på Mule. Vi har Innherred renovasjon, en stor og spennende bedrift med mange ansatte. Vi har Levangers mest bærekraftige butikk, BruktBo, der folk står i kø før butikken åpner. Smådyrsklinikk, frisør, sagbruk, Lund møbeltrekking, Ytterøykylling, barnehager og mer.

Unge bønder kommer hjem og satser. Stall Mule er en rideskole som er blitt svært populær blant barn og unge. Rinnleiret er en fantastisk historisk kavalerileir, sjelden i Europeisk sammenheng, der bedriften Ritek er i stor vekst. I Okkenhaug ligger en flott kirke, grendehusene Breidablikk og Nordtun drives svært godt, og dugnadsånden er sterk, både blant unge og eldre.

Levanger kommune tiltrekker seg flere småbarnsforeldre enn nabokommunene. Årsaken er blant annet tilrettelegging av boligutvikling, en skolestruktur det er gjort noe med, det er bygd flere gode nye skoler, og skolestrukturen er fredet fram i tid. Dette gir en trygghet. Sykehuset og universitetet trekker til seg yngre.

Det tar ti minutter å sykle fra Mule til sentrum av Levanger etter Sætersmyra. Det tar ti minutter å sykle fra Mule til Aker Verdal med en snarvei over Fætta. Fra Levanger til Verdal er det gang og sykkelvei hele veien. Vi kan skryte av Trøndelags fineste og lengste sandstrand på Rinnleiret/Låtra. Omgitt av vernet natur med rikt biologisk mangfold. Friluftsområder finnes utenfor stuedøra, en trenger ikke bruke bil. Børsåsen, Skånes, Banmyra for å nevne noe. Det er aktive velforeninger og selvfølgelig i Levanger, en egen trimtrapp med gapahuk og historiske tablåer.

Mule og Okkenhaug ligger i smørøyet midt mellom Verdal og Levanger. Levanger er en kommune i vekst, og det er dedikerte innbyggere både i bygdene og i sentrum.

Muligheten for å bo nært arbeidsplassen er mange like over grensa til Levanger. Nærhet til det meste.