Gå til sidens hovedinnhold

Muntlig eksamen må avlyses nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I starten av mars 2021 ga et stort flertall av Norges elleve fylkeskommuner tilbakemelding til kunnskapsminister Guri Melby (V) om at også muntlig eksamen for Vg3 bør avlyses i år. I et nytt tilsvarende møte tirsdag denne uke ga samtlige fylkeskommuner tilbakemelding om at eksamen må avlyses. Nå er det på tide å ta tilbakemeldingene fra fylkene på alvor – snu før det er for sent!

I Trøndelag har vi vært kritiske til at alle Vg3-elever kanskje skulle opp til muntlig eksamen. Det vanlig er at omtrent halvparten blir trukket til eksamen. De aller fleste fylkene i Norge har vært enige om at eksamen måtte avlyses i år. Til tross for en tydelig tilbakemelding fra både politisk og administrativ ledelse valgte kunnskapsministeren å gå for en løsning der alle Vg3-elever skulle opp til muntlig eksamen.

Det er flere årsaker til at vi har ment at dette ikke har vært riktig. Fokuset gjennom hele pandemien har vært å kunne gi elevene ett så godt grunnlag som mulig for å sette standpunktkarakterer. Dette er noe som også kunnskapsministeren har satt fokus på. Ved gjennomføring av muntlig eksamen vil det gå bort mye verdifull tid som heller kunne vært brukt til å hjelpe elevene og gi de den ekstra hjelpa flere måtte trenge for å få en god vurdering. Det innebærer også en mye større smitterisiko dersom flere må reise for gjennomføring av eksamen. Sitasjonen har vært krevende for både elever og lærere under pandemien og det har vært utfordrende å ha nok sensorer.

Smittesituasjonen har utviklet seg. Den endrer seg fra dag til dag og vi ser nå ut til å være inne i smittebølge fire i pandemien. Smittetrykket har vært svært varierende i ulike deler av landet, men også ulik innad i fylkene og mellom skolene. Å gjennomføre muntlig eksamen nå vil være veldig urettferdig for elevene og det vil trolig gi flere store utfordringer og konsekvenser.

I Trøndelag starter muntlig eksamen 3. juni med en fortsettelse i elleve dager. I dag er over 650 elever og om lag 100 ansatte i karantene. Dersom de er i karantene på eksamensdagen får de ikke møte opp og må ta eksamen først over sommeren. Flere vil risikere å ikke få vitnemål. Dette vil forhindre de til å søke på skole i utlandet og det vil gi utfordringer i å komme inn på videre utdanningsløp i Norge. Ved utsatt eksamen risikerer de også ved nytt trekk å komme opp i et annet fag. Det mest rettferdige nå er derfor å avlyse eksamen.

Alle fylkeskommuner, alle fylkesordførere, Fagdirektoratet, Barneombudet, Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen har ett felles budskap: Avlys eksamen nå!

Klokka tikker, dagene går, nå forventes det at kunnskapsminister Guri Melby snur i saken og avlyser muntlig eksamen før det er for sent. Det er ingen skam å snu!

Kommentarer til denne saken