Gå til sidens hovedinnhold

Mye å lære av USA

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det amerikanske valget inneholder mye viktig lærdom for oss i Norge:

Store deler av befolkningen må ikke oppleve å bli satt utenfor en velstandsvekst som de ser at andre får ta del i. Store deler av USAs befolkning har ikke hatt reallønnsvekst på flere tiår, og opplevde at finanskrisen bare forsterket forskjeller og urettferdighet. Det fører til at velgerne mister tilliten til sine politikere, og ender med å støtte noen de tror kan røske opp i systemet. Lærdommen for oss er at alle deler av befolkningen må få ta del i en eventuell inntektsvekst. Man må søke å skjerme best dem som har minst når kriser oppstår.

Tilliten i samfunnet kan rives ned. Det henger i USA sammen med den økonomiske situasjonen for store deler av befolkningen, men også med hvordan ledende politikere har opptrådt over tid. Gjensidige påstander over lang tid om at motstanderen har ondsinnede motiver og er korrupt fører til at folk begynner å tro på det. Republikanerne satte i gang en riksrettsprosess mot Bill Clinton på grunnlag av en sak som overhodet ikke hadde noe med hans utøvelse av sitt embete som president. Demokratene fremsatte påstander mot George W. Bush som skjøt langt over mål. Han gjorde selvsagt ting som president som kunne kritiseres. Men demoniseringen av ham bidro bare til å øke polariseringen i det offentlige ordskiftet.

Mediene har ansvar for mer enn å øke seertall, lesertall og klikk. Amerikanske medier er blitt stadig bedre til å lage show, hvor saker kontinuerlig settes på spissen. Det som står på spissen står sjelden stødig. De store nyhetskanalene er blitt sterkt knyttet til hver sine partier. Den som bare følger Fox News får inntrykk av at demokratiske politikere er korrupte og udugelige. Den som følger CNN får samme inntrykk av republikanere. Alle debatter trekkes ut i det ekstreme, for å skape temperatur som i sin tur sørger for å holde folk foran skjermen. Dermed blir nyheter og debatter en forvrengt virkelighet, hvor konflikter blir større enn de faktisk er. Det skapes inntrykk av at man ikke kan stole på noen andre enn dem man selv stemmer på. Det bidrar til at tilliten forvitrer og forsvinner.

Den som er borger i et demokrati har et ansvar. Vi er ikke kunder av politikerne, som bare kan forvente at de skal levere løsninger vi er fornøyd med. Et samfunn er et fellesskap, som bare blir like godt som summen av bidraget fra oss alle. Når vi beveger oss ute må vi la være å forsøple, for å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Når vi deltar i samfunnsdebatten må vi la være å forsøple debatten, og bruke vår kritiske sans. Det som er for godt til å være sant er som oftest nettopp det. De mest utrolige og ytterliggående påstander er som oftest overdrevne. Det er en alvorlig handling å avgi sin stemme. Stemmer man på ytterliggående politikk vil man få ytterliggående løsninger. Ytterliggående løsninger passer som oftest bare de aller færreste av oss, og ulempene er store for de aller fleste.

De fleste konspirasjonsteorier er usanne, og ofte direkte farlige. I USA ser vi at mange tar på alvor de mest utrolige konspirasjonsteorier. Hadde alle konspirasjonsteorier vært sanne ville vi ikke kunnet leve sammen slik vi gjør. Det hadde ikke vært mulig å bygge et godt helsevesen, gode skoler og et sosialt sikkerhetsnett som fungerer. Derfor bør man være kritisk til hvilke medier man bruker tiden sin på, og man bør ikke stole på dem som åpenbart formidler halv- og usannheter. På sosiale medier må man være enda mer kritisk. Sosiale medier har innebygget en mekanisme som gjør at det som skaper engasjement når frem til mange. Det som er mest engasjerende er gjerne det som er mest oppsiktsvekkende og sensasjonelt – men ikke nødvendigvis det som er sant.

Politikere må fortjene tilliten. Donald Trump har i hele sin tid som politiker løyet mye og bevisst. Når han ikke er til å stole på fortjener han ikke å få tillit. Selv om man kan være enig med ham i noen enkeltsaker. Jeg for min del mener for eksempel at det er bra at han har gått til kamp mot legemiddelselskapenes kyniske pushing av opioider på den amerikanske befolkningen. Jeg ville likevel ikke stemt på ham.

Demokrati er uten tvil den aller beste måten å styre et samfunn på. Sammen med et trygt rettsvesen, en godt regulert markedsøkonomi og eiendomsrett skaper det samfunn som det er godt å leve i. Men det er bare så godt som menneskene som lever i det, bekler viktige tillitsverv og hvordan vi alle hegner om det.

Vi har noe å lære av USA: Vi må alle ta ansvar for å ta vare på og videreutvikle demokratiet vårt. Hvis vi ikke gjør det kan det forvitre og ødelegges, og det vil ta lang tid å bygge det opp igjen.

Kommentarer til denne saken