I alle fall i videregående skole. Prøveordningen med gratis bind og tamponger ved de videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune innføres permanent fra skoleåret 2023/2024.

Det var fjor vår at Venstre hadde interpellasjon i fylkestinget der vi ba om en sak om hvordan en ordning med gratis bind og tamponger skal innføres i videregående skoler i Trøndelag fra skolestart høsten 2022.

Nå viser forsøksperioden gode resultater. I sakspapirene skriver fylkesdirektøren blant annet at: «Utprøvingsfasen viser at produktene har vært etterspurt, og det er gjort gode lokale organiseringer på skolene. Medvirkning fra elevrådet ser ut til å være en avgjørende faktor for å finne gode løsninger – både når det gjelder produkt og plassering. Fylkesdirektøren vil presisere betydningen av medvirkning ved en videreføring, og samtidig dele gode erfaringer på tvers av skolene. Basert på erfaringer mener fylkesdirektøren at produktene videre finansieres av skolen sine budsjettrammer på lik linje med tilsvarende annet forbruksmateriell».

Det er ikke til å komme fra at mange synes det er flaut å snakke om mensen. Derfor må vi tilrettelegge for en lavterskel tilgang som ikke gjør at elevene våre føler seg stigmatisert for å ha noe så naturlig som menstruasjon. Det er viktig at bind og tamponger skal være gratis ut fra et likestillingsperspektiv. Å måtte betale for mensprodukter, oppleves som en ekstraskatt for å være jente. Venstre har derfor jobbet for at det skal være gratis tilgang på bind og tamponger ved de videregående skolene i Trøndelag. Nå blir det endelig det.

Jeg er glad for at fylkesdirektøren i Trøndelag er enig med Venstre at gratis mensprodukter må våre tilgjengelig i de videregående skolene våre. Det bør være en like stor selvfølge som gratis dopapir på skolen.