Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det faktisk vanlige folks tur!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Et arbeidsliv hvor faste og hele stillinger er hovedregelen er ikke bare bra for oss arbeidstakere - det er fundamentet for det konkurransedyktige norske arbeidslivet. Vårt fortrinn er kvalitet og kompetanse, ikke billig arbeidskraft eller kopi-produksjon. Den strategien har gitt oss en høyt utdannet befolkning, et høyere lønnsnivå og bedre velferd. Den retningen for landet vårt har Arbeiderpartiet stått bak i årtier, og den er verdt å forsvare.

Der er to helt grunnleggende forutsetninger for at Norge er der vi er i dag: den første er at ressursene vi lever av finnes i hele landet vårt. Derfor er vi avhengig av folk i hele landet også. Vi hentet opp mineraler på Røros i tre hundre år, nå skal vi hente opp fisk langs kysten vår minst like lenge. Innlandet i Trøndelag har funnet nye næringer, og har skapt arbeidsplasser innenfor industri og reiseliv som ikke fantes for få år siden. Evnen til å skape noe nytt har gitt oss mer å fordele. Det er god sosialdemokratisk utvikling.

Den andre forutsetningen for hvorfor Norge er slik vi kjenner det i dag er at vi har dyktige arbeidstakere i dette landet som har spesialisert seg på sitt fag. Ressursene foredles bedre og bedre i takt med at vi lærer mer og mer. Samspillet mellom kunnskap og produksjon er godt i Norge. Vi vet at det skjer mest innovasjon og utvikling i allerede eksisterende bedrifter, fordi ansatte tett på produksjonen ser hvilke av morgendagens løsninger som fungerer bedre enn dagens. Vi mener evnen til omstilling og verdiskaping handler om at folk i Norge har vokst opp i et velferdssamfunn, er ansatt i et seriøst arbeidsliv og at storsamfunnet stiller opp med trygghet for de ansatte og vilje for bedriftene som vil skape noe nytt.

Fellesskolen har lagt grunnlaget for at folk har like muligheter til å bli det man selv vil, men vi er ikke i mål. Det er fremdeles for mange som faller utenfor, som sliter med å få seg en jobb og som ikke får bidratt til velferdsstaten. Antall unge uføre øker dramatisk. Arbeiderpartiet har tatt til orde for en skole- og jobbgaranti for alle unge, fordi vi vet at ufrivillig lediggang ikke fører noe godt ved seg.

Når man har sikret seg en jobb eller en god utdanning, så mener vi at arbeidsfolk i Norge skal møtes av et trygt og seriøst arbeidsliv med faste rammer og avtaler. Høyresidens syn på arbeidskraft som en økonomisk variabel i en ligning som alltid skal gå i arbeidsgiverens favør, truer det arbeidslivet vi er stolte av. Høyreregjeringen lærte av generalstreiken i 2014 at vi ikke gir oss så lett, men politikken deres er fremdeles den samme i dag som den gang.

En slik arbeidslivspolitikk truer vanlige folks frihet. Ventekontrakter, midlertidige stillinger og nulltimerskontrakter ødelegger våre kvalitets- og kompetansefortrinn. Det ligger heller ingen frihet i sitte oppe en søndag kveld og vente på og se om man har arbeid den neste uka.

Bemanningsbyrået bryr seg nemlig pent lite om dine forfall på husleia og strømregninga, eller om det i hele tatt er mat i kjøleskapet.

Det har vært tydelig både under pandemien og gjennom åtte år med høyresiden i regjering at det har vært de med mest fra før som har fått det de har pekt på. Det er Arbeiderpartiet og venstresiden som har kjempet gjennom krisepakker og ordninger for arbeidsfolk i pandemien, med en regjering som dilter uvillig etter når de er satt på plass. Etter valget til høsten må det være vanlige folk sin tur.

Kommentarer til denne saken