Debattredaktør Lars Mørkved i Namdalsavisa spør om Namdal Tingrett vil gjenoppstå?

Domstolsreformen var en av flere reformer eller eksperiment fra den avgåtte regjeringen der avgjørelsen om hva som skulle skje ble overlatt til administrasjonen. Til tross for lokale protester ble sentraliseringen gjennomført uten at lokalsamfunn eller ansatte ble hørt.

Les også

Retten er satt, for godt

Regjeringsplattformen varsler at det nå er slutt på overkjøring av lokalsamfunn. Hvis kommunene i Namdalen og ansatte ved Tingretten i Namsos vil gå tilbake til den tidligere strukturen, så blir det endring. Da gjenoppstår den selvstendige tingretten med stedlig ledelse.

Jeg mener at denne muligheten må vi gripe. Derfor skjønner jeg ikke debattlederen i Namdalsavsias motivasjon for å oppkonstruere en motsetning. Jeg skulle tro han ville være lettet og glad over at sentraliseringsiveren nå er over?

Nå er det opp til oss namdalinger om vi vil ha Namdal Tingrett tilbake. Vil Namdalingene ha tilbake nærhet til tjenesten, så er det lagt til rette for å dreie dette tilbake. Dette tror jeg debattleder Lars Mørkved i Namdalsavisa skal ha fått med seg både i Senterpartiets program og fra mine ytringer under valgkampen og nå sist fra Hurdalsplattformen.

Så tror jeg Mørkved kan ha blitt en smule forvirret over at Hurdalsplattformen gir åpning for å beholde den nye strukturen dersom kommuner, ansatte og domstolledelse er enige om det. Det har jeg liten tro på vil gjelde for Namdalen og nevner i forbifarten at Steinkjer allerede har sendt sine ønsker om å gjeninnføre sin Tingrett med lokal ledelse.

Mørkved har skjønt at det er kronglete om en bor på Kongsmoen og skal møte naboen i tingretten i Trondheim for å avgjøre en grensetvist. Jeg tror også det hadde blitt svært krevende for Namdalsavisas utsendte reporter om vedkommende skulle dekke pågående rettssaker i Trondheim. Det ville blitt både slitsomt og dyrt for avisa.