Yrkesfag er mye mer enn hva mange tenker. Det er et praktisk fag, men med mye kompetanse og hardt arbeid, som til slutt ender med et fagbrev. Om det er en ting alle med fagbrev har til felles, så er det yrkesstolthet!

Samtidig er det mange som aldri får muligheten til å ta et fagbrev. I hovedsak fordi ungdom i dag stort sett blir anbefalt å ta studiespesialiserende. Det er å frarøve dagens ungdomsgenerasjon en kjempemulighet. Rådgiverne på skolene må se verdien av yrkesfag og gi ungdommene god informasjon om mulighetene en har før et så viktig valg: Snakke yrkesfag - og mulighetene det gir - opp, og ikke ned. På veldig mange skoler er rådgivertjenesten rett og slett for dårlig, og bør styrkes, slik at ungdommer får god informasjon om hvilke muligheter de ulike valgene gir.

Vi må samtidig innse at vi som samfunn ikke har lagt godt nok til rette for ungdommene som går yrkesfag i dag.

Skal 15-åringen som skal søke til videregående velge yrkesfag, må yrkesfag virke attraktivt. Og, når vi vet at tusenvis av yrkesfagelever hvert år står uten læreplass, og, i realiteten, uten en mulighet til å fullføre utdanninga si, er det åpenbart at noe må gjøres. Vi vet også at frafallet på yrkesfag er mye høyere enn på studiespesialiserende. Dette er alvorlig, når vi samtidig vet at vi vil trenge mange flere med nettopp bakgrunn fra yrkesfag i årene fremover. Derfor er det å satse på yrkesfag og sikre læreplass til alle en viktig investering for fremtiden.

En ferdig utdannet helsefagarbeider i Trondheim kommune må regne med å vente i mange år for å få ei hel stilling, som gir ei lønn man faktisk kan leve av. Det vil si at utrolig mange helsefagarbeidere, og andre ansatte innenfor ulike bransjer, må stadig på jakt etter nye vakter. Dette, rett og slett for å finansiere helt grunnleggende behov: husleie, en strømpris som skyter i været, og, rett og slett, å sikre mat på bordet til seg og familien. Vi må samtidig innse at det for veldig mange er utrolig tøft å stå i ei hel stilling gjennom et helt yrkesliv, fordi bemanningen er for lav i veldig mange sektorer. Skal vi få 15-åringer til å velge yrkesfag må vi sørge for at dette ikke er regelen - men unntaket.

I årene vi har foran oss vet vi at vi vil trenge flere med yrkesfaglig bakgrunn: Tall fra SSB viser at vi vil mangle 90 000 fagarbeidere i 2035, til å utføre helt essensielle oppgaver for fellesskapet i årene fremover. Det gjelder blant annet innenfor industri, bygg og anlegg og håndverk og innen helsefag. For å løse denne rimelig store og viktige utfordringen trenger vi politisk handling.

Det vi trenger nå er politikere som satser på yrkesfag og sørger for hele faste stillinger, bedre bemanning, rett til læreplass og samtidig gir fagarbeidere mulighet til faglig utvikling gjennom større satsning på etter- og videreutdanning.