Statsministerens høyre hånd, statssekretær Peder Egseth fra Høyre, etterlyser i Nidaros et tydelig skatteløfte fra Arbeiderpartiet. Her er det:

  1. Folk med vanlige og lave lønninger vil betale mindre i skatt, folk med høye inntekter og formuer vil betale mer i skatt, og bedrifter får samme skatt som i dag.
  2. I tillegg vil vi ha slutt på at det stadig kommer nye eller økte avgifter som rammer lommeboka til folk: Derfor skal ingen avgifter opp med Arbeiderpartiet uten at andre avgifter eller inntektsskatt blir justert tilsvarende ned.

Arbeiderpartiet går til valg på det skatteopplegget vi har presentert i det alternative budsjettet for 2021. Der står det ned til minste detalj hvordan skatten hadde sett ut dersom Arbeiderpartiet fikk bestemme.

Høyres evige kamp mot formueskatten er, som Trøndelag Ap sin leder Ingvild Kjerkol tidligere skrev i Trønderdebatt: En sterk sentralisering av privat formue til Bærum og Oslos vestkant.

Les også

Hvor mye skal skatten opp, Arbeiderpartiet?

Høyreregjeringen har hittil levert som et interesseparti for landets bedrestilte. Arbeiderpartiet mener det nå må være vanlige folk tur. På daglig basis har Høyreregjeringen så langt gitt de tusen rikeste personene i Norge skattekutt til en verdi av en champagneflaske, og raust nok har regjering prioritert skattekutt til om lag ni av ti skattebetalere som akkurat rekker til en løk i løsvekt på Rema.

Når forskjellene i Norge øker, blir det feil å sette aksjerabatten i formuesskatten til 100 pst, slik Høyre vil. Det vil gi de tusen rikeste personene i Norge svimlende 2,6 mrd kroner i skattereduksjon, mens de 8 av 10 av befolkningen som har minst, ikke vil få noe igjen for dette. Dette prioriterer altså Høyre i en tid hvor nærmere 200 000 står uten jobb. Hver fjerde husholdning er negativt rammet av korona og hver tiende har økonomiske problemer.

Det er nettopp disse fordelingshensynene som gjør at Arbeiderpartiet foreslår å øke formuesskatten. Nå må det være vanlige folks tur.

Verdsettelsen av aksjer skal være den samme som et bredt flertall på Stortinget ble enige om 2016. At Høyre løper fra bredt forankrede flertall ved første korsvei får stå for deres regning.

Helt presist, detaljert og eksakt er Arbeiderpartiets forslag for formuesskatt dette:

  • Verdsettingsrabatt for primærbolig beholdes på 75 pst.Verdsettingsrabatt for aksjer, driftsmidler og næringseiendom settes til 20 pst
  • Bunnfradrag på 200 000 kroner mer enn i dag, altså totalt 1,7 mill. kroner
  • Sats 1,1 prosent med tilleggssats på 0,2 pst. for formuer over 20 mill. kroner

Denne satsen er på samme nivå som under Stoltenberg. Næringslivet led ingen nød under rødgrønt styre, snarere tvert imot bidro rausere kommuneøkonomi til stor aktivitet og vekst i næringslivet og bosetting over hele landet.

Til slutt. Egseth tok til pennen for å svare finanspolitisk talsperson i Ap Hadia Tajik i Trønderdebatt, men spørsmålene hun stilte var: Hvilken skatt vil Høyre eller Frp øke? Finansmannen Adolfsen sine argumenter for å kutte formueskatten er delt av mange i Høyre de siste ukene, men han tar også til orde for å øke selskapsskatten. Andre Høyresupportere har tatt til orde for høyere Eiendomsskatt. Så spørsmålet tilbake blir: Hvor mye vil Høyre øke Selskapsskatten? Hva med Eiendomsskatten?

Og hvis noen av disse skattene ikke skal økes: Hvilken velferd vil Høyre kutte i denne gang for å finansiere skattekuttene? Barnebriller, tannregulering og egenandeler hos legen har vi allerede erfart. Er det sykelønna neste? Eller skal regningen nok en gang sendes til oss alle med ny snikskatt for vanlige folk i form av økende eller nye avgifter fra Høyreregjeringen?

Arbeiderpartiet har vist sine skattekort. Nå er det vanlige folk sin tur. Høyre må svare på om dere vil øke selskapsskatten, eiendomsskatten, snikskatter i form av flere avgifter på vanlige folk, usosiale kutt for syke, uføre eller barn - eller om det er nye kutt i velferden dere varsler?