Det utbasunerte Arbeiderpartiet i valgkampen før valget 2021. Alt skulle bli så meget bedre for «de vanlige».

Hvilke parametere man går ut ifra for å kategorisere denne demografiske gruppen vites dog ikke.

Men en ting er sikkert, vanlige folk er også jenter, unge og voksne kvinner. Kvinner som kan bli gravide. For mange er en graviditet en gledelig opplevelse, men for noen (i 2021 hele 10841 kvinner ifølge FHI) endte graviditeten i abort.

Av ulike årsaker har tusenvis av kvinner tatt et valg om å ta abort. Noen på bakgrunn av sin personlige situasjon, noen på bakgrunn av helsemessige årsaker enten hos mor, hos barnet, eller begge. Uavhengig av bakgrunn er det et svært vanskelig og tungt valg. I dag er kvinnene mye overlatt til seg selv både før beslutningen tas, underveis i prosessen og ikke minst i etterkant av en abort.

Siden 2003 har stiftelsen Amathea informert og veiledet kvinner i valget om å avslutte eller fullføre et svangerskap. De er det eneste lavterskeltilbudet fra Kristiansand til Tromsø som spesialiserer seg på veiledning ved svangerskapsavbrudd. Arbeidet de gjør er et viktig bidrag for å forebygge uplanlagte graviditeter og aborter, blant annet gjennom prevensjonsveiledning.

Amathea er et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten som også skal hjelpe kvinner ved svangerskapsavbrudd, men det er intet nytt under solen at kvinnehelse ikke er nevneverdig prioritert i helsevesenet. Amatheas arbeid er viktig for at kvinner og jenter skal motiveres og støttes til å ta egne valg.

Det snakkes høyt om viktigheten av kvinners rett til å ta egne valg om egen kropp, om viktigheten rundt kvinners helse, både den psykiske og somatiske. Regjeringen bidrar også i ordskiftet, men der ord og løfter presenteres i sirlig innpakning mangler oppfølging og handling. Den såkalte satsingen på kvinnehelse og abortsak svares ut med et budsjettkutt på intet mindre enn seks millioner kroner til den eneste stiftelsen som tilbyr gratis og landsdekkende spisskompetanse til oppfølging av kvinner før og etter abort. På et område hvor det allerede mangler mangfold i tilbud skal det altså kuttes ytterligere.

En stiftelse med fagområde og kompetanse det burde satses desto mer på, og som burde vært ekspandert i større grad, må nå redusere både i antall stillinger og i sin tilgjengelighet for de som trenger dem. Amatheas egne brukerundersøkelser viser at hele 75 prosent ikke har tilgang på tilsvarende tjenester som kan erstatte hjelpen de får hos Amathea, og at hele 97 prosent opplever hjelpen som svært god.

Hva skjer nå med de kvinnene som ikke lenger kan oppsøke et Amathea-kontor? Som ikke får noen å snakke med, som kan støtte, hjelpe og veilede?

Det er pinlig at kvinner i 2022 nærmest må stå med «lua i hånda» og aller nådigst be om hjelp og støtte. Ord må omgjøres til handling, vi må kreve at noe skjer. Vi har lenge snakket om viktigheten av at «hun investerer», nå må vi investere i henne.