I helgen vedtok Senterpartiets landsmøte at de vil reversere riksadvokatens nye retningslinjer fra i fjor og tillate de «verktøyene» politiet hadde før riksadvokatens rapport som påpekte at politiet har brutt loven med gjennomgående bruk av ulovlig tvangsmiddelbruk, så disse «verktøyene» hadde politiet reelt sett ikke.

Det Senterpartiet egentlig foreslår er å gi politiet tilgang til autoritær tvangsmiddelbruk. Som ransaking av eiendeler, blod og urinprøver og visitasjoner for tilfeller der politiet ikke har en konkret mistanke, eller kun mistenker besittelse av rusmiddel til eget bruk.

Det står i menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 at tiltak fra stat skal for eksempel være forholdsmessige og nyttige. Det Senterpartiet foreslår er både ulovlig og menneskerettighets stridig. Vi vet at straff skader, og vi er i europatoppen når det kommer til overdosedødsfall. Vi kan ikke fortsette med den feilslåtte politikken Norge har ført siden sekstitallet.

Vi har utallige bevis på at straff ikke fungerer og hvorfor vi må høre på blant annet FN og WHO, og gå bort ifra dagens politikk med tvang og stigmatisering når vi møter personer med et rusproblem. Jeg er redd for at deres forslag om å gjøre disse menneskerettsstridige virkemidlene lovlige vil ha fatale konsekvenser for unge som blir møtt av politiet på denne måten.

Dette viser at Senterpartiet er villige til å kaste prinsipper om menneskerettigheter og rettsstat til side for å fortsette i en blind tro på å straffe folk som har et rusproblem. Selv når vi vet det ikke fungerer. Nå er det på tide at vi gjennomfører Venstres rusreform som vil redde liv.