Medie-Norge har på en opplysende måte vist hvilke områder som har forekomster av kvikkleire. Med det tragiske raset på Gjerdrum, skaper det naturligvis bekymring for enkelte av de som bor i disse områdene.

Med denne snikende bekymringen, kreves det handling fra regjeringen. Ikke bare en gjennomgang av arbeidet de siste årene. Jeg savner tydelig informasjon fra staten om hva som er situasjonen for de enkelte områdene som har bosetning på eller ved kvikkleireforekomster i Trøndelag og i landet forøvrig.

Innbyggerne er søkende for hva som er situasjonen for det området de selv bor på og hva som kan gjøres for minske risikoen for ras.

Du kan selv tenke deg hvordan det er å ligge i sengen sin og tenker på hva som kan skje. Kunnskap om hva som er realiteten for de enkelte områdene sammen med målrettede tiltak vil kunne bidra til mindre uro for mange.

Derfor mener jeg at staten må ta aktivt lederskap og at ministrene må på banen med nok ressurser til NVE og kommunene slik at de kan både kan informere innbyggerne og sette i verk tiltak for stabilisering av kvikkleireområder i Trøndelag og Norge. I media har det kommet fram at over 700 av 2000 kvikkleireområder ligger i Trøndelag. Mitt spørsmål til beredskapsministeren og olje- og energiministeren blir: Hva har dere tenkt å gjøre for innbyggerne som bor i disse områder i Trøndelag ?