Denne uken la Statens vegvesen fram sine vegprioriteringer for de neste seks årene. Etaten ønsker å bruke rundt 150 milliarder kroner på til sammen 20 vegstrekninger – men ikke en eneste av dem er i Trøndelag. Det bygges allerede bedre vei fra Ranheim til Åsen, noe som er forrige regjerings fortjeneste, men vegvesenet har altså ikke planer om å foreta seg noe lenger nord. I stedet har etaten planer om å drysse milliarder over Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge.

Og oppå dette, får regjeringen og samferdselsministeren nå heftige krav om å støtte en ny T-banetunnel til Fornebu – et prosjekt som for lengst har sprengt alle rammer, og som foreløpig vil koste 25 milliarder kroner.

Bokstavelig talt parallelt med vegplanene, har Bane NOR lagt fram en skryteliste over jernbanesatsinger i Midt-Norge. «Det er ikke småtteri som foregår på den trønderske jernbanen for tiden», skriver etaten i en pressemelding, før de ramser opp 12 milliarder kroner som skal brukes i regionen. Det høres jo fint ut, men problemet er at oppramsingen er pinlig bakoverskuende for Bane Nors del. Etaten løfter selv fram en storsatsing på nye Trondheim sentralstasjon, som om det vil hjelpe trønderne å komme seg raskere fram med tog. Men de kommer ikke med noen substansielle svar på utfordringene som fortsatt står igjen.

Øverst på den listen er elektrifisering eller andre forbedringer fra Stjørdal og nordover. I løpet av noen få år, er togtilbudet i Trøndelag nå delt i to. Fra Stjørdal til Trondheim blir det elektriske togavganger, to ganger i timen, mens alt lenger nord skal være akkurat som i dag i ytterligere en generasjon. Noen tunnel gjennom Forbordfjellet, som det har vært snakket om ved flere anledninger, kan vi bare glemme.

Regjeringen Støre har 76 representanter bak seg i Stortinget. 9 av disse er innvalgt fra Trøndelag. Det må vi nå se resultater av. Det kan ikke bare være Trøndelag som må moderere forventningene til offentlige investeringer fordi økonomien er presset og renta skal opp. Særlig i Nord-Trøndelag har man forventet at en rødgrønn regjering med fire representanter fra vårt fylke i ryggen skal gi byråkratiet kamp om hvilke kriterier som legges til grunn for prioriteringene.

Hvis ikke denne regjeringen, Bjørn Arild Gram og Marit Arnstad, Per Olav Tyldum, Ingvild Kjerkol, May Britt Lagesen og Terje Sørvik klarer å gi en endelig og forpliktende plan på E6 fra Åsen til nordlandsgrensa, på E14, på Trønderbanen og på mange andre samferdselsspørsmål, kan man lure på hvilken forskjell de egentlig utgjør i Oslo. Denne planen må innebære en kraftig overstyring av fagbyråkratiet – i nivå og tidsplan.