Nortura har planer om å legge ned skjærelinja i Steinkjer. Dersom dette gjennomføres, forsvinner 79 industriarbeidsplasser i Steinkjer kommune. Dette får dramatiske konsekvenser for de ansatte som berøres, og deres familier. På sikt vil det kunne få store konsekvenser for trøndersk landbruk, og for svineproduksjonen både i landbruksfylket Trøndelag, og i et av Norges fremste landbrukskommuner; Steinkjer. De siste årenes kraftsatsing på landbruksrelatert forskning- og utvikling i Steinkjer – med Trøndelag fylkeskommunes satsing på Mære landbruksskole, og Steinkjer kommunes tilrettelegging for lokaliseringen av Landbruksdirektoratet og NIBIO på Innocamp, får et alvorlig skudd for baugen.

Da skulle man tro at den lokale politiske ledelsen stod opp for de ansatte og deres familier, stod opp for landbruksnæringen i fylket vårt og stod opp for de store, langsiktige utviklingsløpene som er blitt lagt med Landbruksdirektoratet, NIBIO, Innocamp og Mære landbruksskole. Skuffet må vi slå fast at så ikke er skjedd. På meg virker det som om ordføreren allerede har gitt opp.

Les også

Åpent brev til alle bønder i Midt-Norge

De ansatte blir ikke sett av den lokale politiske ledelsen, og i stedet for å slåss for skjærelinja ved Nortura virker det nå som at ordføreren er mest opptatt av å prate med konsernledelsen om hvordan man kan veksle inn 79 industriarbeidsplasser mot noen tusenlapper til Mære landbruksskole. Vi registrerer at det har foregått møter mellom ordføreren og konsernledelsen, men har noen fra den politiske ledelsen i Steinkjer kommune egentlig snakket ordentlig med de ansatte?

La det ikke være noen tvil: Arbeiderpartiet støtter de Nortura-ansatte, og vi skal gjøre det vi kan for å stoppe planene om å legge ned skjærelinja i Steinkjer.

Da må det øves press på ledelsen i Nortura. I stedet for ordførerens passive tilnærming må Nortura utfordres på sitt samfunnsansvar. Nortura er landet største produsent av kjøtt- og eggprodukter og er et landbrukskooperativ eid i fellesskap av norske bønder. Nortura er bøndenes eget selskap – bøndenes eget verktøy. Dette betyr flere ting: For det første bør det være mulig å appellere til Norturas utvidede samfunnsansvar som landbrukets egne samvirkeforetak. Kan landbruket selv akseptere at Nortura gjennomfører et så gigantisk sentraliseringsgrep som det jo vil være å flytte all skjæringen til Tønsberg?

For det andre: Det bør appelleres til Norturas rolle som svært viktig aktør i et mangefasettert landbruksmiljø i Steinkjer, som består av betydelige aktører både på produksjonssida, og forsknings- og utviklingssida. Skal man lykkes med den langsiktige satsningen på landbruksfaglig forskning av nasjonal betydning i Steinkjer, så er man helt avhengig av nærhet mellom produksjonen og forskningen - både geografisk og menneskelig.

Videre må kommunen være på tilbudssida. Både tomtekjøp, bygningskjøp og andre virkemidler som kan bidra til at vi redder skjærelinja må vurderes. Ingenting må stå uprøvd.

Hele det politiske miljøet i Trøndelag må nå være med å slå ring rundt Nortura-fabrikken på Steinkjer. Jeg utfordrer også landbruksorganisasjonene og Senterpartiet til å gjøre det samme.

Les også

Er Senterpartiet garantist for å beholde distriktsarbeidsplasser?