Gå til sidens hovedinnhold

Nå må du både vaske ørene og holde tunga bent i munnen, Roar Aas!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som engasjert mot deponi-galskapen på Bjørkmyr og i Bratsberg, de siste årene, så vil jeg først slå fast at det er ingen tiltakshavere som starter opp et deponi, for å få tilkjørt i snitt ti lastebil-lass om dagen.

All erfaring viser at det som ser pent og pyntelig ut på papiret, har en tendens til å «eksplodere» når startskuddet går. Da er det søknader om utvidelser av drift, muligens endring av drift, endringer i behov…ja, det «peises bare på».

De offentlige kontrollorganer innrømmer i enkelte tilfeller, at de ikke har ressurser til, å se til at driften ved deponier foregår etter boken, og enkelte - skal det sies- velger å se bort, når uregelmessigheter foregår.

Jeg leser i en uttalelse fra Arbeiderpartiets Roar Aas i Nidaros: «[S]kal man uansett hente pukk ved Lia så kan de likesågodt ta med masse til deponiet».

Deponiet han her refererer til er altså Øvre Bratsberg? Som ligger to-tre kilometer lenger opp mot bygda Bratsberg, og ikke på selve Bjørkmyr. De to siste kilometrene, fra Eklesbakken til Øvre Bratsberg, har allerede store mangler trafikksikkerhetsmessig.

Her er Bratsbergvegen smal, svingete og uoversiktlig. Vegbredden, som enkelte steder er under fem meter, gir lite eller ingen plass til de myke trafikantene som ferdes. De må forbikjøres i møtesituasjon.

Både skolebarn og andre busspassasjerer, må gå og stå langs denne vegstrekningen, ved benyttelse av buss. Det nærmeste man kommer bussholdeplass, er kantstopp.

Tyngre kjøretøyer foretar ofte stans, til og med rygger i enkelte svinger, når to tyngre kjøretøy møtes.

Jeg oppfordrer Roar Aas og hans eventuelle meningsfeller om å legge fra seg kartstudier på PC-en og ta turen fysisk til Bratsberg. Kom og se, og gå gjerne det siste veistrekket på omtrent to kilometer opp til Øvre Bratsberg.

Det burde etter en slik spasertur bli nødvendig å adressere kostnadene for trafikksikring, gang- og sykkelsti. Tør jeg foreslå de som «insisterer» på å ha et deponi der?

Estimatet skal ligge på 80 millioner kroner.

Kommentarer til denne saken