Gå til sidens hovedinnhold

Nå MÅ kommunene høre på brukerne av barnehagetilbudet!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi som brukere av barnehagetilbudet må ha et tilbud som betyr at vi fortsatt kan stå i jobb! Ingen familie er lik, behovene er forskjellige, men de fleste barn har både mor og far som jobber.

Noen jobber turnus, andre pendler en til to timer hver dag! Noen barn har foreldre som pendler samme vei, noen pendler faktisk hver sin vei (en til Stjørdal/Trondheim - en annen til Verdal/Steinkjer). Noen har besteforeldre som kan hjelpe til, andre ikke. Noen er mor, noen er far, noen har det daglige ansvaret for barnet alene, og har kanskje ikke en annen partner som kan hente og levere når man selv ikke rekker.

Noen har det daglige ansvaret for barn sammen - men får fortsatt ikke hverdagskabalen til å gå opp. Noen er arbeidstakere, andre er selvstendig næringsdrivende.

Konsekvensen av et slikt forslag vil være økt stress i en ellers travel hverdag og tapt arbeidsinntekt. Vi foreldre er selvfølgelig med i den felles nasjonale dugnaden landet vært og verden står i. I denne spesielle tiden har arbeidsgivere og øvrig familie vært forståelsesfulle og behjelpelige! Men kommunen (både Inderøy og Levanger) sitt forslag om reduserte arbeidstider betyr reduserte stillinger og lønninger. Hvem er ansvarlig for vår tapte arbeidsinntekt?

For at et slikt forslag skal kunne bli reelt, må det en total samfunnsendring til - hele samfunnsstrukturen må endres. Vi hører ledelsen i Levanger si «arbeidsgivere til småbarnsforeldre må tilpasse seg»- jeg tror ikke at for eksempel en stor arbeidsgiver som Helse nord-Trøndelag bruker tiden sin på å tilpasse seg hver ansatt med små barn, når vi står midt i en pandemi. De har nok med å håndtere pandemien og ha nok ressurser på jobb til enhver tid! Vi har nettopp i denne tiden sett at arbeidstakere i samfunnskritiske posisjoner må ha barnehagetilpassede åpningstider. Yrker som ofte er preget av turnusarbeid som igjen øker behovet for fleksibilitet.

Jeg har selv snakket med foreldre som faktisk jobber i Levanger kommune - og til og med ikke Levanger kommune er villige til å tilpasse seg dette!

Hva med selvstendige næringsdrivende? Hvem skal tilpasse deres arbeidstid, og hvem skal stå for deres tapte arbeidsinntekt?

Vi hører barnehageenheten begrunne forslaget med økt kvalitet på barnehagetjenesten i koronatiden - hvilke måleparameter er brukt for å måle kvaliteten? Jeg forstår at flere ansatte per barn er veldig positivt, helt klart, men da må man heller bruke erfaringene fra koronatiden til å signalisere at det er behov for høyere bemanning (og dertil mer statlig tilskudd til kommunenes barnehager). Begrunnelse er også «barnas beste» - jeg vet ikke om det er barnas beste at foreldre må i redusert stilling (i verste tilfelle si opp jobb)?

Hvilke måleparametre er brukt her? Har vi ikke nettopp i korona-tiden sett at noen barn i særlig sårbar gruppe - faktisk ikke har det så bra hjemme - men faktisk har det bedre i barnehagen?

Hva med folkehelseperspektivet ved at foreldre stresser enda mer enn vi gjør fra før - for å nettopp rekke barnehagens åpningstider? Stressede sjåfører er ikke gode sjåfører! Er det barnas beste at vi kommer andpustne inn døra og er alt for stresset? Stressede foreldre og slitne barn er nødvendigvis ikke den beste kombinasjon i hentetid!

Vi hører ledelsen i Levanger argumentere med at vi foreldre har definert vårt behov for åpningstid, lengre enn hva arbeidsgiver har gjort. Hva vet egentlig de om det? Er det noen som har sjekket om vi først skal hente/levere på SFO, først småbarn og så storbarn - ja, for nå er det faktisk ikke mulig å hente på småbarn/storbarn samtidig pga. kohortene! - det å levere og hente barn er heller ikke gjennomført innen femten minutter fra man offisielt har avsluttet arbeidsdagen, selv om man kanskje jobber i samme kommune.

Kanskje skal man først skifte, deretter gå til parkert bil, deretter kjøre et stykke til barnehagen, og til slutt hente på flere avdelinger, og kanskje atpåtil SFO. Og denne undersøkelsen av foreldrenes behov ble gjort midt i en pandemi, selvfølgelig valgte foreldre å strekke seg det lengste for å få dagene til å gå opp!

Men dette var i en tid hvor arbeidsgivere var veldig fleksible og veldig mange jobbet hjemmefra. Foreldre har svart kortere behov, nettopp fordi de ønsket å være med i den felles dugnaden. En slik undersøkelse kan ikke legges til grunn med de forutsetninger som forelå da den ble gjort. Jeg ønsker heller ikke å la ungene mine ha lange barnehagedager hver dag, men for å overholde mine plikter til arbeidsgiver er jeg noen ganger nødt til det. Det hjelper ikke da at ledelsen i Levanger begrunner med at «barnehagetida er så kort. Det er få år at barnet er barnehagebarn og det er i denne tida relasjonene og tilknytning mellom barn og foreldre krever spesiell oppmerksomhet».

Det er som å vri om enda en ekstra gang på den dårlige samvittigheten, som veldig ofte er en del av hverdagslivet til småbarnsforeldre. Og tro meg, det er ikke de 45 minuttene fra eller til som avgjør om jeg har en god relasjon og tilknytning til mine barn. Resultatet av dette forslaget er å presse foreldre til enten reduserte lønninger eller at vi må flytte barna våre til en barnehage på pendlerveien - noe som igjen betyr at de ikke er i barnehage med barn de ellers har naturlig omgang med i nabolag, idrett, og senere skolegang.

kommunene høre på brukerne av barnehagetilbudet!! Dette er galskap- foreldre i Levanger og Inderøy må stå samlet mot et slikt forslag! Og selv om kanskje ikke du har behov for denne fleksibiliteten, så har veldig veldig mange av medforeldrene i barnehagen dette behovet! Samfunnsstrukturen i 2020 tilsier at både mor og far som oftest er i full jobb og har behov for et tilbud som er tilpasset samfunnet. Og hvis/når denne debatten eventuelt skal opp til avstemning på kommunalt nivå - så håper jeg foreldrestemmene er tydelige og at vi som foreldre i Levanger kommune kan stå samlet!

Del gjerne dette innlegget - slik at ikke vi i Levanger kommer i den situasjonen at foreldre ikke er informert om hva som også er realiteten i vår kommune. Opplevelsen min er faktisk at mange foreldre ikke har fått informasjon om dette forslaget.

Hør på oss! Vi vil barna våre det aller beste, hver dag, hver time, hvert minutt, hvert sekund! Og jeg har alltid vært trygg på at barna mine har hatt god kvalitet og en god barnehage, med fantastiske ansatte - også med 9.45 timers åpningstid.

Kommentarer til denne saken