Gå til sidens hovedinnhold

Nå må sykepleiere og lærere prioriteres!

Det finnes ikke applaus som er kraftig nok til å overdøve reallønnsnedgangen som NHO foreslår.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NHOs representantskap vedtok forrige uke sin posisjon inn mot årets lønnsoppgjør. Her advarer de mot å gi lærere og sykepleiere høyere lønn og går inn for en reallønnsnedgang på 0,6 prosentpoeng.

I fjorårets hovedoppgjør ble frontfagets ramme satt til 1,7 prosent, grunnet pandemisituasjonen. Alle skulle bidra til dugnaden og offentlig sektor forholdt seg lojalt til rammen. I privat sektor, hvor NHO har sine medlemmer, gikk de derimot langt utover frontfagets ramme. Noen yrkesgrupper i privat sektor endte opp med en ramme på over 3 prosent. Til tross for at NHOs medlemmer gikk over frontfagets ramme i fjor, er det nå frontfagsmodellen NHO understreker viktigheten av. NHO ønsker nok en gang at det private næringsliv skal prioriteres foran lærere og sykepleiere.

Det siste året har lærere og sykepleiere, sammen med en rekke andre yrkesgrupper, stått i første rekke. Blåfrosne sykepleiere har varmet fingrene under varmelamper mellom puljene av biler i drive-through på Leangen, men vi snufsende og hostende har sittet inne i våre varme biler.

Sykepleierne har møtt de av oss som har blitt syke, testet tusenvis av personer daglig, vaksinert syke og eldre. Alt dette har de gjort samtidig som de har risikert egen helse. I fjorårets lønnsoppgjør endte sykepleierne opp med ei ramme på 1,7 prosent, i deler av finansnæringen fikk de derimot en årslønnsveksten på over 3 prosent.

Rundt om i landets barnehager har barnehagelærere måtte lært seg både hva en kohort er, hvordan drive pedagogisk arbeid på et minimalt område med lite tilgjengelig materiell, ha foreldresamtaler på Teams og blitt eksperter på å vurdere både egen og barnas helse ut fra et evig blinkende trafikklys.

Lærernes arbeidshverdag har flere ganger siden 12.mars 2020 endret seg på få timers varsel, alt etter hvilken farge som blinker på trafikklyset. Planlagte undervisningsopplegg har måtte legges bort til fordel for digitale løsninger. Mange kvelder og netter har gått med til å endre pedagogisk opplegg og sørge for at barn og unge får den undervisningen og oppfølgingen de har krav på. Det som fungerer godt i et klasserom kan ikke bare overføres på Teams.

Undersøkelser foretatt av Respons Analyse viser at majoriteten av lærerne i grunnskole og videregående har jobbet mer enn vanlig i månedene etter 12. mars i fjor og fram til sommerferien. De fleste av disse oppgir at arbeid med konkrete, fysiske smitteverntiltak på skolen er årsaken til merarbeidet. Arbeid man ikke har fått overtidsbetalt for. Over halvparten av disse lærerne har nå søkt seg bort, eller vurderer en jobb utenfor skolen. Allerede mangler man minst 4000 lærere og minst 5000 sykepleiere, og i følge Statistisk Sentralbyrå vil dette vedvare i tiden som kommer.

Det siste året har vist oss at noen yrkesgrupper er helt nødvendige for å få samfunnet til å gå rundt. Lærere og sykepleiere er definitivt to av disse yrkesgruppene. Viktigheten av disse yrkesgruppene må også NHO ta innover seg. Det finnes ikke applaus som er kraftig nok til å overdøve reallønnsnedgangen som NHO foreslår. Nå må sykepleiere og lærere prioriteres!

Kommentarer til denne saken