Det skattenivået venstresiden har lagt på «urealiserte» verdier er helt hinsides. For eksempel fortalte Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FrP fra Sør-Trøndelag, i fjor at han betalte mer skatt enn han hadde i inntekt. Det er prinsipielt feil.

Det denne «solidariske» politikken til venstresiden medfører er at norske selskap blir mindre konkurransedyktige og mister terreng til utenlandske selskaper og investorer. Hele saken handler i bunn og grunn om det er riktig å skattlegge mennesker for penger de ikke «har på bok», så hardt at de ser seg nødt til og flytte?

Jeg kan skjønne at Audun og Bjørnar elsker å drive en politikk som jager arbeidsgivere og verdiskapere ut av landet, men deres politikk ødelegger faktisk Norge!

Uavhengig av om du er hardbarka kommunist eller «die hard» kapitalist så er dette noe som rammer oss alle både direkte og indirekte. For vis vi skal ødelegge for norsk bedrifter, ødelegge for norske arbeidsgivere hva er igjen da?

Jeg skulle ønske venstresiden faktisk kunne hatt litt selvinnsikt og spurt seg «hvorfor flytter de»?

Formuesskatten ruinerer det norske næringslivet, noe den norske venstresiden sitter rolig og ser på. Det er ikke holdbart på noen som helst måte.

Formuesskatten må bort, konkurransedyktigheten i det norske næringslivet må løftes og arbeidsgivere og verdiskapere skal skånes for noe jeg vil kalle ran på høylys dag fordi de eier en bedrift eller to.

Debatten om hvor mye «de rike» skal bidra med til det Norske samfunnet må selvfølgelig tas, men er det en ting som er sikkert er det at partier som SV, Rødt og AP gjør landet vårt betydelig fattigere.