Under landsmøtet i helgen vedtok Senterungdommen å satse på kjernekraft for å kutte utslipp og sikre en stabil, pålitelig og væruavhengig energiproduksjon for framtida.

Er det noe det norske folk har blitt smertelig klar over den siste tiden er at vi ikke får glede av rimelig og fornybar norsk vannkraft med dagens energipolitikk. Senterungdommen krever at Stortinget tar tilbake kontrollen over det norske kraftsystemet og eksport med andre land. Vi må ruste opp, og fornye vannkraftverkene våre for å optimere den fantastiske energiressursen norsk vannkraft er. Det er likevel begrensninger på hvor mye energi vi kan få fra vannkraft. Vi må derfor se på annen energiproduksjon for fremtiden.

Rimelig, grønn og stabil strøm er ikke bare et gode for den norske befolkning, men essensielt for norsk industri. Det er nettopp tilgangen på fornybar, billig strøm som har løftet norsk kraftkrevende industri til verdenstoppen. For å sikre videre verdiskapning og utvikling av norsk industri må vi sikre strømtilgangen.

At vi ønsker kjernekraft betyr ikke at vi begynner å bygge reaktor i morgen. Kjernekraft må utredes for objektivt å belyse fordeler, utfordringer, kostnader og tidsperspektiv. For det er ikke til å stikke under en stol at kjernekraft er en følelsesladet debatt. Sikker drift og avfallshåndtering er en absolutt forutsetning for norsk kjernekraft.

Krigshandlingene i
Ukraina i nærheten av Europas største kjernekraftverk skaper uro og frykt. Konsekvensene om det verste skulle skje, at angrepene treffer selve reaktoren, er fatale. Likevel kan ikke dette hindre oss i å utvikle gode løsninger for kjernekraft i Norge.