Jeg ble veldig glad da jeg så saken til parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, og ordfører i Levanger Anita Ravlo Sand i Trønder-Avisa den 11. september, om mer synlig politi i gatene i Levanger. Men dessverre så er det ikke bare i Levanger at det er problemer med narkotika.

Jeg føler det snart ikke går en dag uten at man kan lese i trønderske aviser at noen er blitt tatt eller dømt for noe som har med narkotiske stoffer å gjøre. Som Arnstad og Ravlo Sand sier er vi nødt til å få mer synlig politi i gatene, men at dette er vanskelig siden dagens regjering har lagt ned lensmannskontor over hele landet, og spesielt i Trøndelag. Vi er nødt til å få åpnet lensmannskontorene igjen som et ledd i kampen mot narkotika.

Det er viktig å skille mellom de som selger narkotika/driver med handel, og de som har et rusproblem. Mennesker som sliter med rus skal ikke bli sett på som kriminelle. Det er veldig viktig for meg å påpeke dette fordi det er så individuelt fra person til person i hvilken grad de er inne i rusmiljøer. Rusmiddelavhengige har ofte dårlige levekår og store sosiale og helsemessige problemer. Mange rusmiddelavhengige har i tillegg til sitt rusproblem psykiske lidelser. Alt dette må ses i sammenheng, og rusmiddelavhengige bør tilbys en helhetlig behandling der det skal også skal bli lagt tung vekt på ettervern.

Men når det gjelder de som selger og driver med narkotikahandel som skaper et monopol, de har jeg lite til overs for. Vi er nødt til å slå hardt ned på slike narkomonopoler som nærmest er med på å skape gangstermiljøer.

Senest i sommer var det en sak i Sverige der en jente ble skutt ved en feil på åpen gate fordi hun kom i veien for noen andre som skulle bli skutt fordi det var et gjengoppgjør på gang. Det er bare spørsmål om tid før noe sånt også kan skje i Trøndelag.

Det siste året har det skjedd flere ganger at jeg har hørt historier slik som «Ja de tok noe på badet på den festen der», «Jeg tok de i å stå å røyke weed på kjøkkenet». Det vil si at det er ikke uvanlig å finne lettere narkotiske stoffer slik som marihuana og cannabis, rundt om på ungdomsfester i Trøndelag, kanskje spesielt i Trondheim og i byene på Innherred.

Ja, det er en forskjell på tyngre narkotiske stoffer og lettere narkotiske stoffer, men jeg mener at i en gruppe eller i et samfunn der det først finnes en tilgang på lettere narkotiske stoffer, er faren da enda større for at tilgangen på tyngre narkotiske stoffer blitt tilgjengelig.

Jeg er redd for at en legalisering av Marihuana og Cannabis bare vil gjøre det lettere for narkotikahandel å etablere seg i landet og at vi får flere rusmisbrukere, selv om de lettere narkotiske stoffene skulle komme under statlig regulering. For å si det sånn så er det ikke en god oppskrift av dagens regjering med Venstre i spissen å legalisere narkotiske stoffer samtidig som det legges ned lensmannskontorer som igjen gjør at det blir mindre synlig politi rundt om i gatene. Et eksempel er Levanger som Arnstad og Ravlo Sand nevner.

Vi er dermed nødt til å styrke politet Trøndelag slik at de kan få bukt med narkotikahandelen. Dette gjøres ved å åpne igjen lensmannskontorene og gi politiet flere oppgaver og bevilgninger slik at de kan få styrket arbeidet sitt på dette området.

Politiet la selv ut en artikkel 15. mai der de sier at de støtter rusreformen, men at de ikke støtter en avkriminalisering av noen narkotiske stoffer. Jeg er så hjertens enig, vi er nødt til å gi mennesker med rusavhengighet bedre og mer målrettet hjelp, men vi skal slå hardt ned på såkalte «narkomonopoler». Nå er det på tide at vi begynner å lytte til fagfolkene.

Jeg vil unngå et samfunn der narkotiske stoffer er lett tilgjengelig for barn og unge, og da må vi ta grep !