Den siste tiden har vi kunnet lese i media at norske sykehus etter flere år med nedgang i antall aborter melder om en økning i antall henvendelser. 2022 var første gang på mange år at antallet aborter har økt. Dette er tall som burde bekymre hele det politiske Norge.

I regjering i 2020 la KrF fram handlingsplanen «Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet». Den varer til 2024, og vi mener det er viktig å sikre at en ny og forsterket handlingsplan er klar til å iverksettes så fort den nåværende går ut. Det vil sikre at arbeidet for det tverrpolitiske målet om færrest mulig svangerskapsavbrudd fortsetter.

Gratis prevensjon til alle kvinner over 16 år

Å få ned aborttallene er et tverrpolitisk mål. KrF mener det er viktig å konkretisere dette til tiltak som kan iverksettes, og ha effekt. Derfor fremmer vi nå et forslag med tiltak for å forebygge svangerskapsavbrudd. Vi mener det er viktig å sikre at den historiske nedgangen i antall aborter fortsetter. For selv om tallene øker fra 2021 til 2022 er tallet historisk sett lavt. Det beste tiltaket for å redusere antallet svangerskapsavbrudd er gratis prevensjon. Derfor vil KrF nå gi alle kvinner over 16 år gratis langtidsvirkende prevensjon.

Viktige tiltak er økonomiske ordninger som treffer de med barn. Derfor foreslår vi å øke engangsstønaden betydelig samt å gjøre den om til en månedlig støtte. Det håper vi vil jevne ut forskjellen mellom de som får barn før og etter at de er etablert i arbeidslivet.

Informasjon om prevensjon må komme fra andre enn influensere

På flere sosiale medier, som TikTok, trender egenbaserte erfaringer om hormonell prevensjon. Mange unge tar valg basert på influenseres erfaring fremfor med hjelp og kyndig veiledning av helsepersonell. Unge tar med seg prevensjonsvanene fra ungdomstiden inn i voksenlivet.

Informasjon og veiledning om prevensjonsmuligheter må gjøres tilgjengelig også i kanalene unge bruker, slik at hver enkelt kan gjøre de valgene som passer for seg basert på faglige råd. Jeg er bekymret for at skepsisen mot hormonell prevensjon påvirker antallet svangerskapsavbrudd i negativ retning, og at unge mister tilliten til helsepersonells faglige vurderinger. Det som fungerer for venninne dine er ikke nødvendigvis det beste for deg.

Styrke Amatheas viktige arbeid

En abort kan oppleves som en stor belastning. Mange ønsker noen å prate med i etterkant, både ved provosert og spontan abort. Ingen kvinner skal måtte stå i det alene. Stiftelsen Amathea tilbyr samtaler for alle som trenger noen å snakke med, enten man står i en valgsituasjon eller har opplevd spontanabort.

Amathea er et ekstremt viktig tilbud, og det beste samtaletilbudet vi har for kvinner som står i disse vanskelige situasjonene. Ansatte på sykehusene henviser ofte til Amathea, fordi deres egen arbeidshverdag er for travel til å rekke alt. KrF har prioritert øremerket støtte til Amathea gjennom mange år, men regjeringen har redusert dette slik at Amathea nå må kutte i sitt tilbud flere steder i landet. Det er dypt skuffende, og jeg er bekymret på vegne av kvinner som nå blir stående alene i krevende situasjoner.

Nå håper jeg at vi tverrpolitisk kan bli enige om KrFs forslag for å redusere aborttallene.