Gå til sidens hovedinnhold

Nå må vi skifte fokus

Artikkelen er over 1 år gammel

Rødt tar sterk avstand fra vold. Men nå må vi tilbake til hva dette egentlig handler om.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politisk redaktør i Nidaros, Snorre Valen, skriver 01.07 om det han selv omtaler som Rødt i Trondheims grenseløse forståelse for angrepet på politiet i etterkant av mandagens demonstrasjon mot SIANs spredning av hat og rasisme. I det gjør Valen seg medskyldig i å vri historien fra at Rødt støtter demonstrantene til at Rødt støtter vold og hærverk. Aarlott har ikke uttalt at han eller Rødt har forståelse for (i betydningen sympati med) hærverket og angrepet på politiet – selv om det nok passer inn i den historien man nå forsøker å skape.

Lesverdig og sikkert et godt clickbait.

Les også

Den som angriper politiet, angriper hele vårt demokratiske samfunn. Nå får det være nok.

Det Aarlott derimot har gitt uttrykk for er et forsøk på en utvidet forståelse av situasjonen som oppsto, og spekulerer i årsakene bak. Som leder i Rødt Trøndelag stiller jeg meg bak både Aarlotts uttalelser, og RU-leder Georg Wighammer sine. Det enkelte oppfatter som ansvarsfraskrivelse og å skylde på politiet, er etter mitt syn et forsøk på å analysere situasjonen. Intet mer. Intet mindre.

Jeg mener man må skille mellom det som skjedde mens SIAN fortsatt sto på torget, og det som skjedde etter at de ble eskortert bort av politiet. Det første er enkelt å tegne et bilde av: To hatefulle rasister står ganske så alene og spyr propaganda og faenskap; hundrevis av motdemonstranter lager så mye støy de klarer, kaster egg og diverse matvarer og viser så godt man kan at den slags søppel som SIAN kommer med ikke er akseptert i Trondheim; politiet står pent og pyntelig og observerer, med fokus på sikkerheten til alle involverte. Dette er den motdemonstrasjonen Rødt stiller seg bak – uten betenkeligheter.

Les også

Rødt støtter ikke hærverk!

Det som skjedde etter at politiet avbrøt SIAN sin affære, og eskorterte dem bort fra torget, er noe mer komplekst. Det er dette som har fått alt fokus. Det er også her våre kritikere ikke klarer å skille snørr fra bart. Rødt har ikke uttrykt støtte til de som skal ha kastet gjenstander. Men vi mener det er viktig å analysere hva som skjedde, og hvorfor det skjedde. Da er politiets framferd en viktig brikke. Men det er også bare én av brikkene. Det er dog den som blir trukket fram, ettersom den enkelt lot seg observere, både for de som var tilstede, og på videoopptak blant annet fra Adresseavisen.

Med forbehold om at jeg ikke har politifaglig bakgrunn er det min vurdering etter å ha sett opptakene fra Adresseavisen noen ganger, at politiets opptreden med skjold og hjelm – etter at det hele burde vært over – framsto som noe spesiell, og fullstendig unødvendig og uprovosert. Det som skjedde i sekundene etter at politiet marsjerte fram og stilte seg opp foran motdemonstrantene, var at god seiersstemning snudde til amper aggresjon mot politiet.

Les også

Rødt i Trondheims grenseløse forståelse for angrepet på politiet er både bisart og alvorlig

At det ikke skulle være en årsakssammenheng mellom framferden til politiet og at situasjonen eskalerte, mener jeg er særdeles naivt. Det er dog ikke det samme som å unnskylde eller å støtte oppførselen til disse ungdommene (de fleste er tilsynelatende veldig unge mennesker). Det kunne vært interessant å høre hvilke vurderinger som lå til grunn for at politiet valgte å stille seg opp med skjold på den måten de gjorde.

Jeg har også merket meg at det etterhvert har blitt konstruert en oppfatning om at politiets inntog med skjold og hjelm var en konsekvens av steinkasting, og at en tjenestemann var blitt truffet i nakken. Steinkasting mot politiet har jeg ingen problemer med å ta avstand fra, men at dét skulle være den utløsende årsaken faller på sin egen urimelighet ut fra det man observerer på allerede nevnte videoopptak. Man lar vel ikke polititjenestefolk uten beskyttelsesutstyr bli stående i ro og mak hvis man samtidig vurderer farenivået dit hen at skjold og hjelm er nødvendig?

Les også

Frihet - for hvem?

Voldsforsker ved Politihøgskolen, Ragnhild Bjørnebekk, tar til orde for (Adresseavisen 01.07.) å se hendelsene på torget i sammenheng med det som skjedde ved Hestsjøen, og sier at voldsutvikling ofte følger en internasjonal trend som kan spores tilbake til USA. Det høres ikke usannsynlig ut at dét kan være ett element i årsakskomplekset. Man kan også spørre seg om uker med stengte skoler og manglende organiserte fritidstilbud har hatt noen som helst effekt på enkelte ungdommer.

For å oppsummere for de av leserne med selektive briller på:

● Rødt støtter mandagens motdemonstrasjon.

● Rødt støtter, og tar del i antirasistisk kamp.

● Rødt støtter ikke hærverk og vold.

● Forsøk på analyse er ikke det samme som å forsvare dårlig oppførsel.

Kommentarer til denne saken