Gå til sidens hovedinnhold

Nå presterer altså kommunedirektøren å legge frem nok et galskapens forslag

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nok en gang er deponier i bydel sør-øst, på Bjørkmyr og i Bratsberg oppe til diskusjon. Senest i sommer var Bratsberg Øvre på agendaen, et deponi på ca. 370.000 kubikk.

Vi innbyggerne engasjerte oss - nok en gang - og oversendte politikerne et ppprop mot all tungtrafikken som i årevis har preget bydelen vår.

Underskriftskampanjen samlet godt over 1100 signaturer. Øvre Bratsberg ble da lagt på is, i påvente av en helhetlig deponiplan for Trondheimsregionen.

Man tror det ikke før man får se det, men nå presterer altså kommunedirektøren, med faglig tyngde fra Trondheim Kommunes byplanleggere å legge frem nok et galskapens forslag om et enda større deponi i Bratsberg: Rundhaug! Vi måtte sjekke datoen, for å se om det ikke var 1.april!

Denne gangen dreier det seg om et enormt deponi som skal motta deponert masse i størrelsesorden 12 millioner kubikk. Ut fra våre beregninger vil dette bety at det daglig vil gå ca. 350 lastebiler med utgravd masse til Rundhaug/Bratsberg. Disse skal selvsagt også returnere fra deponi.

Parallelt med et eventuelt deponi i Bratsberg, vil det være flere deponier i drift på Bjørkmyr, som berører samme transportstrekning.

Slik vi innbyggere har forstått det (senest i sommer), så hadde politikerne sett at tungtrafikk og trafikksikkerhet i forbindelse med kjøring av masse til Bratsberg, ikke er forenlig?

Vegstandarden fra Bjørkmyr til Bratsberg Øvre består allerede av en vegbredde som er for smal (IKAP), er uten fortau, samt er uoversiktlig og svingete. Bussen har kun kantstopp. Flere steder er det bergvegg og stup, på hver sin side av vegen.

Hvem tar kostnaden med gang- og sykkelvei? Selv om det er «lite» bebyggelse, skal vel vi som bor her ivaretas?

Nardo, Stubban, Risvollan og Nidarvoll-områdene, vil være den opplagte traseen ved plassering av deponier i Bratsberg eller Bjørkmyr-området. Naturlig nok vil disse fortsatt bli belastet med alle ulemper tungtransporten fører med seg, via Utleirvegen og Bratsbergvegen.

Kommunedirektøren skriver så fiffig – i sin høringsuttalelse til Areal- og samferdselskomiteen: «Kommunedirektøren vil påpeke viktigheten av at tungtransporten fordeles over flere transportruter for å unngå at den totale belastningen konsentreres på én strekning». Lastebilsjåfører er vel som andre yrkesutøvere: De ønsker å være effektive i jobben sin, og velger selvsagt å benytte den raskeste og mest «bekvemmelige» måten og gjennomføre jobben sin på. Tull å tro at de kjører omveier for og fordele belastningen.

Det å ta i bruk Amundsdalvegen, retning Klæbu, for så å ankomme Rundhaug/Bratsberg, vil heller ikke være noen attraktiv rute, da det like etter Tiller bru er plassert en bomstasjon. Samtidig vil hovedadkomst fortsatt være over Nardo og Nidarvoll.

Fylkesmannen setter fokus på trafikksikkerhetstiltak, og hvordan gjennomføre og finansiere disse. Hvem betaler regningen, og vil rekkefølgekravene faktisk bli oppfylt? Trafikksikkerheten må være ivaretatt før deponier settes i drift.

Det har kommet opp i ulike dialoger at slike som oss, som ikke vil ha tungtrafikken i vårt bomiljø, ikke støtter opp om utvikling og byggevirksomhet.

Dette tar jeg sterkt avstand fra. De fleste av oss kjenner noen, har familie eller venner som er sysselsatt i næringen og evner også å se helheten, at samfunnet må utvikles og at det underveis har ulike konsekvenser for omgivelsene.

Derimot aksepterer vi ikke årevis med ødelagt bomiljø og unødvendig trafikkfarlige veger, som konsekvens av at deponier skal tvangsplasseres blant oss som bor og ferdes i samme område. Det synes som om natur- og viltverdier har kommet opp som en naturlig del av de faktorer, som blir tatt med når mulige deponier kartlegges.

Det er på høy tid at vi innbyggere også blir en del av den helhetlige vurderingen. Med alle de henvendelser byutviklerne har mottatt fra oss beboere, så er det uten tvil ignoranse og likegyldighet som beskriver best, den holdningen de har til oss.

Jeg velger å oppsummere dette i all enkelhet: Maktmisbruk.

Kommentarer til denne saken