Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal eleven settes foran systemer

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvilket postnummer foreldre har valgt for sine barn, skal ikke bestemme over fremtida deres. Det er elevene som skal bestemme. Rett til fritt skolevalg er noe elever i de fleste fylker har hatt, mens trønderske elever har blitt overstyrt av venstresiden på fylkeshuset. Regjeringen foreslår nå å innføre fritt skolevalg, hvor fylkene kan bestemme egne inntaksområder.

I dag er det postnummeret til foreldrene dine som avgjør hva som er nærskolen din. Grovt sagt er reglene slik i Trøndelag: I Trondheim er det skolene innenfor 6 kilometer som regnes som nærskole, mens det for elever utenfor Trondheim er kommunen foreldrene dine har bosatt seg i som bestemmer hva som regnes som nærskole.

Da jeg skulle begynne på videregående, fant jeg raskt ut at mine foreldre hadde gjort en genistrek. De hadde bosatt seg en adresse som ga meg mulighet til å velge seks ulike skoler innenfor en radius på 6 kilometer (For ordens skyld, tre av disse var Ladejarlen, Adolf Øien og Gerhard Schøning, skoler Ap senere har lagt ned).

Det var antagelig tilfeldig at mine foreldre valgte å bosette seg akkurat der de gjorde. Uansett er det noe jeg ikke kunne gjøre noe med. Det jeg kunne gjøre noe med, var min egen innsats for å komme inn på den skolen jeg ville.

Til tross for mine mange valgmuligheter, valgte jeg den skolen som var nærmest meg. Der møtte jeg andre elever som ikke hadde hatt særlig annet valg. Flere skulle ønske de kunne velge annerledes, men ble fratatt muligheten av politikere på venstresiden på fylkeshuset.

Det kan være mange grunner til at elever ønsker å velge en annen skole enn den nærmeste. For å velge en linje med en spesialisering eller å bytte miljø, kan være et alternativ. For elever som har blitt mobbet gjennom hele grunnskolen, kan en ny skole bety en ny start. Det blir vanskeligere å få en ny start om du får beskjed om at du må begynne på samme skole med dine tidligere «klassekamerater» på grunn av et politisk bestemt prinsipp.

Konsekvensen av nærskoleprinsippet i Trøndelag er at det er foreldrene dine som avgjør hva du kan velge, ikke din egen innsats, motivasjon og ønsker. De ressurssterke kan velge å flytte nærmere den skolen de ønsker. Andre har ikke samme mulighet, til tross for at de legger ned innsats for å nå egne drømmer. Undersøkelser viser at fritt skolevalg kan bedre elevprestasjonene. Det er positivt.

Fritt skolevalg er ikke noe nytt. De fleste av fylkene har hatt en form for fritt skolevalg over mange år. Denne muligheten bør også trønderske elever ha.

Flere kritikere ser ut til å se bort fra at fylkene fortsatt skal kunne ha egne inntaksområder. Utdanningsdirektoratet skal i samarbeid med KS og fylkeskommunene se på en modell som både ivaretar hensynet til elevenes rett til å velge og en desentralisert skolestruktur.

Arbeiderpartiet har ansvaret for de videregående skolene i Trøndelag. Derfor er det oppsiktsvekkende at de tilsynelatende mener at det står så dårlig til med skolene i distriktet at ingen vil gå der med mindre elevene blir tvunget til det. Kvaliteten på skoletilbudet bør heves i hele fylket. Det burde for eksempel åpnes for flere skoler med økt spesialisering i ulike fag for å øke attraktiviteten på skolen og linja, samtidig som en tilbyr det næringslivet etterspør.

Les også

Frihet til å velge for noen få betyr ufrihet for mange

Les også

Sekstenåringer fra Trondheim bør få slippe å konkurrere med hele Trøndelag om en skoleplass

Kommentarer til denne saken