NAF har gått fra å være en god organisasjon for alle bilister, til å bli ett gedigent talerør for elbiler. Jeg viser her til innlegget fra pressesjef Ingunn Handagard i NAF der hun i en lett harselerende tone kommenterer Trønder-Avisas lederartikkel den 5. september 2022.

Les også

Ja, NAF kjemper for lave avgifter på elbiler

Jeg har vært medlem i NAF i flere tiår, og trodd det var en organisasjon for bilister flest.

NAFs talspersoner kan mistenkes for å la sitt personlige syn komme frem i elbildebatten.

Når de nå krever enda lavere avgifter på elbilene og ladestasjoner på nesten hver parkeringsplass kan ikke dette tolkes på annen måte enn at de bileiere som i årtier har støttet NAF med sitt medlemskap, er blitt nedprioritert av samme organisasjon.

Handagard hevder at «nesten alle har lader hjemme».

Da har hun observert noe jeg som bor i distriktet ikke har klart å oppdage. En annen sak i disse tider med vanvittige strømpriser, er at alle som har lader hjemme nyter godt av strømstøtten som staten gir. Har jeg rett i det, får elbilister støtte fra staten for å lade hjemme! Altså enda en fordel som de nesten to millioner fossildrevne biler ikke har.

Elbilens tilhengere har vært mer enn flinke til å skyve klimaet foran seg, men jeg er fristet til å stille følgende spørsmål: Tror NAF virkelig at Norge med sine 0.9 promille av jordas befolkning påvirker klimaet så det monner ved å forskjellsbehandle bilister?

Mener NAF virkelig at eiere av fossildrevne biler skal bære byrden av bompengene som innkreves – finansiere kollektivtrafikken og gang og sykkelveier og så videre at det hjelper på det globale klimaet ved å flå denne gruppen?

Har NAF glemt historien? Det var nettopp medlemmer med bensin og diesel som var (og er) grunnstammen i NAF, og som gjennom sin kontingent har bidratt til at organisasjonen er så stor som den nå er.

Velger NAF å fortsette å gullforgylle elbilpolitikken, så vil jeg ikke bli forbauset over at medlemsantallet vil synke. Det er jo fortsatt to millioner fossildrevne biler i landet vårt.

Selv har jeg byttet til en fem år gammel liten Yaris hybrid. Ikke først og fremst av klimahensyn, men for å spare drivstoff. Og for at jeg bor i distriktet der ladestasjoner er fraværende.

I tillegg er jeg pensjonist og å investere i elbil og hjemmelader har jeg ikke råd til. Men bil må vi ha, for det er verken gang-, sykkelvei eller offentlig kommunikasjon der vi bor.

På meg virker det lite troverdig når NAF hevder det er klimaet som er hovedårsaken til at man kjøper elbil.

Hvordan henger det da sammen med at når det hevdes at hvis elbilen blir behandlet som andre biler – da synker salget? Jeg er fristet til å mene at hovedgrunnen til at elbilsaget har gått til værs, er ikke klimaet, men pengeboken folk først og fremst har i tankene.

Så til slutt: Når man skal gjøre seg morsom å harselere med trønderdialekten, bør man i det minste kjenne til hvordan dialektord skrives.

Harseleringen i innlegget bør en pressesjef for en medlemsorganisasjon holde seg for god til.

Jeg har brukt flere tusener av kroner oppgjennom årene på å være medlem. Kun en gang har jeg brukt veihjelp. Innlegget fra pressesjefen gjør det lett å meddele at NAF herved mister i hvert fall ett medlem.