Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

I Namsos er en av de viktige sakene skolestruktur. Skolebruksplanen er ut på høring nå med frist 18. august. Dem demografiske utviklingen som hele Distrikts-Norge er inne i, føler vi også på kroppen her i kommunen.

Vi har en negativ befolkningsutvikling, altså innbyggertallet går ned. Vi blir færre yngre og flere eldre. Med færre innbyggere går overføringer fra Staten ned. Vi må ned med antall elevplasser og vi må ta beslutning på om dette betyr færre skoler. Det vil selvfølgelig skape stor debatt lokalt når skolestruktur endres og skolers eksistens trues.

Utfordringer med å få nye fastleger til å etablere seg i kommunen vår har vi også, selv om dette er et nasjonalt anliggende, er det i alle fall viktig med lokalt politisk arbeid opp mot Stortinget for å gi innspill basert på erfaringer vi har som forhåpentlig kan føre til gode løsninger på sikt. Det å mangle fastlege skaper lokalt mye debatt.

Flytilbudet til befolkningen i kommunen og distriktene rundt kan bli bedre. Fly fra Namsos lufthavn korresponderer ikke smart med fly som går videre til Oslo fra Værnes. Dette rammer folk flest, men i særlig grad næringslivet vårt.

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag