Det at ledelsen i Namsos kommune sier at ny barnehage og sykehjemsplasser ikke kan sammenlignes er ansvarsfraskrivelse, uverdig og et direkte svik mot kommunens eldre.

Ledelsen i kommunen viser at de er arrogante og at de bryr seg mer om at private velferdsordninger skal hindres større innflytelse, enn at eldre i kommunen faktisk skal få et verdig tilbud. Eldre blir sent ut av kommunen på grunn av mangel på sykehjemsplasser. Ansatte i helsevesenet sier at flere eldre trenger sykehjemsplass, responsen til kommunen? Sende de hjem og gi de hjemmetjenester på tross av at det overhodet ikke er til individets beste. Kommunens ansvar er å gi eldre et verdig tilbud, i stedet svikter ledelsen helt og nærmest sensurerer de som tørr kritisere dem.

Når eldre individer får behov for sykehjemsplass og oppfølging, er det ikke en selvfølge at kommunen tilbyr det. Tvert imot, pårørende må med nebb og klør kjempe for at deres kjære skal få en verdig avslutning på livet. De fleste ender opp med hjemmesykepleie på tross av omfattende omsorgsbehov, men i de få tilfellene som pårørende når igjennom må kommunen sende de til andre kommuner eller finne sykehjemsplasser som det er knapt av fra før. Også sier kommunen at de har et verdig tilbud? På hvilken måte er dette verdig?

Kommunestyret gikk torsdag kveld 23. september, inn for bygging av ny barnehage til 48 millioner kroner! Penger som kunne blitt brukt til flere sykehjemsplasser og et verdig omsorgstilbud for vår eldre garde. Høyres Amund Lein prøvde i et heroisk forsøk på å få inn litt penger til prosjektet ved å foreslå å selge de gamle barnehagebygningene. Styret gikk heller inn for sanering. Hva er kommunestyret redd for? At private investorer skal satse på et konkurrerende tilbud?

Tall fra SSB viser at Namsos Kommune gir 37,2 prosent av eldre over 80 år hjemmetjenester. Nasjonalt snitt er 28,9 prosent, dette betyr at Namsos Kommune ligger 8,3 prosent over det nasjonale nivået. Hvorfor gjør de det? Mangel på sykehjemsplasser? Kommunen velger å se bort fra problemet med at det blir flere eldre, men ingen økning i sykehjemsplassene. Hva blir resultatet? Ansatte innenfor eldreomsorgen som jobber knallhardt for å komme seg innom alle beboere før dagens slutt. Holstad og Tommelstad sier i sitt innlegg om de gamle barnehagene at de har et ansvar for at barnehageansatte har gode arbeidsforhold. Hva med ansatte innenfor eldreomsorgen?

Venstres Anne Cecilie Holm var modig nok til å kritisere den uverdige eldrepolitikken kommunen fører med Holstad og Tommelstad i spissen. Holm mener sykehjemsplasser er viktigere en ny barnehage som det ikke er behov for. Hva var responsen? Et arrogant og nærmest kvalmende innlegg fra Holstad og Tommelstad. De svarer at de to sakene ikke kan sammenlignes, men penger til begge prosjekter hentes jo fra samme kasse. Det Holm belyser er sant. Det er ett valg, ett valg mellom en ny barnehage kommunen ikke har behov for og midler til en eldrepolitikk som svikter de eldre. Kommunen sviktet de eldre nok en gang!

Jeg berømmer innsatsen til de som jobber i eldreomsorgen i Namsos, for det er overhodet ikke deres feil at kommuneledelsen har skakkjørt eldreomsorgen. Hva skal ledelsen gjøre? I Holstad og Tommelstads innlegg kommer de med stikk til både partiet Høyre og Venstre. «Høyre har heller ikke foreslått å investere i aircondition på helsehuset. Og Venstre foreslo heller ikke flere sykehjemsplasser i siste budsjettbehandling.»

Men hvis Holstad ikke har fulgt med har jo Venstre og Høyre totalt bare 5 av 41 seter i Namsos kommunestyre. Noe som betyr at Holstad og Arbeiderpartiet nesten egenhendig kan hindre et forslag fra begge partier. Dette er bortforklaring og viser en manglende evne til å ta kritikk på alvor. Hvis noen går ut og sier at tilbudet er for dårlig blir de overhodet ikke møtt med forståelse og lovnader om endring, i stedet blir de angrepet verbalt og kritisert av kommuneledelsen.

Ledelsen bør stå for at det er mangel på sykehjemsplasser og ikke fraskrive seg ansvaret og late som at problemet er ikke eksisterende. Ledelsen i kommunen bør lytte til de ansatte, lytte til de pårørende og lytte til brukerne. For problemet er der uansett om de lukker øynene eller ikke.

Men da er spørsmålet: Er Holstad stolt over at eldre sendes flere mil unna fordi kommunen ikke har nok sykehjemsplasser? Er hun stolt over at kommunen tilbyr hjemmesykepleie når sykehjemsplass er det brukeren trenger? Er Holstad stolt over Namsos kommunes eldrepolitikk?