Gå til sidens hovedinnhold

Når anbudssystemet står i veien for å tette lønnsgapet 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På fylkesting stilte Rødt spørsmål til fylkesordføreren om hva som gjøres for å tette det store gapet mellom bussjåfører og direktører i kollektivtrafikken som fylkeskommunen har ansvar for.

Bussjåfører er hverdagshelter og spiller en uvurderlig rolle i å holde hjulene i gang, bokstavelig talt. Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for kollektivtrafikken i fylket. Kollektivtransporten administreres av det heleide fylkeskommunale selskapet AtB, som igjen bestiller busstjenester av en rekke underleverandører. Selv om busstilbudet er driftet gjennom flere busselskaper, er det Trøndelag fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtrafikken i fylket, og det er fylkeskommunen som setter rammebetingelser for driften. Kollektivtrafikk er samfunnets blodårer og en fungerende kollektivtrafikk er nødvendig om vi skal omstille samfunnet i klimavennlig retning. For å lykkes med dette er vi avhengige av bussjåfører som trives i jobben og har en lønn de kan leve av. I høst har vi vært vitne til en streik blant bussjåførene, noe som er et resultat av svært dårlige lønns- og arbeidsvilkår i bransjen.

Praksisen med delte vakter er en belastning i arbeidshverdagen for sjåførene. En bussjåfør kan fort være opptatt på jobb i opp mot 70 timer pr uke, men får kanskje betalt for halvparten. Fra du forlater hjemmet til du er tilbake hos familien kan det gå 12 timer. Delte skift er utbredt. Det vil si opphold midt på dagen der du ikke jobber. Dette gjør at jobben nesten blir umulig å kombinere med et normalt familieliv. Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland omtaleri “Fri Fabevegelse” delte skift som et triks for å spare penger og vil forby ordningen. Videre sier Wergeland at delte skift kan utgjøre en fare for både helse og sikkerhet ( Fri fagbevegelse 12.10.20)

Bussjåførene har blitt lønnstapere. Til tross for at det er skriftlig avtalt i tariffavtalen at lønna "skal være mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn" har forskjellen økt med 16 000 kroner på 3 år. Begynnerlønna i bransjen er på 356 000 og snittlønna er på 455 000 kroner, inkludert alle tillegg. Dette sikrer ikke kjøpekraften og mange sliter med økonomien. Men alle sliter ikke med økonomien. I avisa Nidaros kan vi lese at direktørsjiktet i bransjen har til salt i grøten og vel så det. AtBs direktør har en årslønn på 1,3 millioner og blant selskapene som utfører busstransporten er det enda mer lukrativt. Vy og Tide opererer med direktørlønninger på mellom 3 og 5 millioner.

Fylkesordføreren gikk langt i å støtte Rødt i innholdet, men påpeker at Fylkeskommunen ikke er en del av lønnsforhandlingene. Svaret beviser at den nåværende organiseringa av kollektivtrafikken gjør Fylkestinget handlingslammet for å gjøre noe med lønnsforskjellene. Vi er enige med at lønnsnivået skal forhandles av partene i arbeidslivet, men problemet oppstår ved at det ikke er bestilleren AtB som forhandler men selskapet som utfører driften. Man forhandler ikke med dem som har det faktiske ansvaret, men med et selskap som kjører buss på anbud. Vi har heller ingen mulighet til å gjøre noe med det galopperende lederlønningene i busselskapene. Hadde vi hatt bussdrift i egenregi hadde vi hatt mye større mulighet til å påvirke og redusere lønnsgapet. Rødt har hele tiden argumentert for at bussdrift i egenregi er den beste løsningen og vi lover å kjempe for dette inntil vi har med oss resten av fylkestinget

Kommentarer til denne saken