«Ukrainerne må bli en ressurs» er overskrifta i lørdagens leder i Trønder-Avisa. Alle mennesker er i seg selv en ressurs, samme hvor de kommer fra og samme hvordan de ser ut. Altså er alle ukrainere og andre flyktninger, som kommer til Norge, en ressurs som det enkeltmennesket det er. Alle ressurser som tilhører enkeltmennesket kan brukes til å skape verdier med blant annet å delta i arbeidslivet, kulturlivet og andre arenaer der vedkommende tar del.

Den store utfordringen for den enkelte flyktning er om det norske arbeidslivet åpner dørene og tar i bruk den enkeltes ressurs. Det har i alle år vært strenge krav til utdanning og norskkunnskaper når en flyktning har banket på døra til det norske arbeidslivet. Mener T-As leder at dette ikke skal gjelde ukrainske flyktninger når det tas til orde for å sette dem i snarlig arbeid uten å gå veien om noen form for introduksjonsprogram, som blant annet inneholder norskopplæring?

Jeg går ut ifra at Trønder-Avisa har satt seg godt inne i hva introduksjonsprogrammet inneholder. Det kan virke som om de tror at alle flyktninger være i introduksjonsprogram i tre år. Dette er i så fall ikke riktig. Alt avhenger av progresjonen vedkommende har, i blant annet norsk.

Trønder-Avisa kan ikke mene at en, som har et annet alfabet enn norsk og som kanskje ikke snakker annet språk enn ukrainsk, skal starte i arbeidslivet snarlig, slik det står i lørdagens avis. Dette er å utsette det norske arbeidsliv for en uoverkommelig oppgave. Det være seg helsesektoren, industrien eller andre arbeidsplasser, så er det i Norge mye å sette seg inn i hvis jobben og tjenestene skal leveres på en god og trygg måte.

Jeg er enig i at en skal bryte ned eventuelle hinder som hindrer alle flyktninger i å komme i arbeid, men da må en definere hva disse hindrene er. Jeg er helt uenig i at noen flyktninggrupper skal ha hurtigløp fordi de for eksempel kommer fra Ukraina. Alle flyktninger må behandles individuelt ut fra utdanning, arbeidserfaring og helse m.m. Det er det som er kjerneinnholdet i Introduksjonsprogrammet og som gagner den enkelte og det samfunnet de skal delta i.