Gå til sidens hovedinnhold

Når byen vokser planløst må politikere drive brannslukking framfor planlegging

Byutvikling

Å diskutere estetikk er en vanskelig, men nødvendig øvelse. På samme måte som ingen mener at alle skal bo i blokk, er det ingen som mener at alt skal bevares akkurat som i dag. Derimot er vi en del som mener at det er viktig at det som bygges nytt tar hensyn til det eksisterende. Derfor handler som oftest diskusjonene rundt konkrete byggeprosjekt om hvor høyt, hvor stort, hvor tett, framfor å være enkle ja/nei-debatter.

Det debatten på politisk nivå mangler er estetikken. Når politikere ikke legger føringer for hvordan bygg skal se ut, får heller ikke velgerne anledning til å plassere skylda hos de folkevalgte når byen beveger seg mot «Fifty shades of gray». Eller når bydelens særpreg ofres på den billigste byggestandards alter. Der en antiurbanist ville stoppet alt av fortetting, etterspør jeg en fortetting som tar hensyn til omgivelsene. Ikke fordi alt var bedre før, men fordi byutvikling også handler om dem som allerede bor i byen.

Les også

Ragna Rockers

Nå skal jeg ikke påta meg rollen som talsperson for kommentarfeltets skarpe kniver, folk klarer å prate for seg selv. Men jeg tror vi kommer lenger av å ta folks bekymringer over utviklingen på alvor. Det er mye bra med Saupstad, Risvollan og Voldsminde, og det de har til felles er at de er planlagte bydeler. Utviklingen har skjedd med en overordnet tanke i et større område. Sånn er det ikke med fortettingen som pågår i dag. Det stilles ingen krav om helhet i bydelene.

Som Arentz helt riktig påpeker må vi forholde oss til den demografiske utviklingen. Derfor er heller ikke spørsmålet om byen skal vokse, men hvordan. Som nevnt i mitt opprinnelige innlegg er en del av Trondheims utfordring de ferdigregulerte områdene som står på vent fordi det ikke er god nok skolekapasitet, eller verre, der det gis dispensasjon fra kravet om skolekapasitet. Et eksempel på hvordan det kan gå er min gamle skole, Tonstad. Der ropte FAU i fjor varsku fordi kapasiteten allerede er sprengt. Likevel er det flere leiligheter på Tiller som skal ferdigstilles de neste årene. Problem løses ikke av litt flikking på skolegrensene, det trengs større kapasitet for hele bydelen. Her er ikke Tiller et unikt tilfelle.

Les også

Ja til husmarxisme

Når byen vokser planløst må politikere drive brannslukking framfor planlegging. Det påvirker barna som går på overfylte skoler. Det påvirker kvaliteten på bydelene. Det påvirker også utbyggere som har et behov for forutsigbarhet. Dette er ikke et angrep rettet mot Arentz, men for å understreke hvor nødvendig det er å ta tilbake kontrollen.

Vi kan selvfølgelig fortsette som før, men ved siste valg ble det gitt et tydelig signal fra innbyggerne om at Trondheim trenger en byutviklingspolitikk. Det handler ikke om å si nei til alt, men om å prioritere. Hvor tåler byen ekstra høyder, hvilke områder skal i størst mulig grad bevares, hvordan skal bydelene utvikles? Det er disse spørsmålene som må besvares.

Les også

Ekstremt store arealer, fordelt på få boliger. Hvordan kunne Vorkinnslien stille seg bak dette?

Kommentarer til denne saken