Det var en selsom opplevelse da Trøndelag fylkesting skulle vedta ny arealplan for fylket på sistefylkesting.

Spesielt ille var det å se Senterpartiet utfolde seg fra talerstolen da de oppdaget atarealplanen fremmet sentralisering og fylkeskommunal overstyring av det kommunale lokaldemokratiet i Trøndelag. Det kunne selvfølgelig ikke Senterpartiet støtte.

Problemet var bare at de allerede, med stor iver, hadde stemt for nøyaktig den samme sentraliseringen og overstyringen dagen i forvegen. Da stemte de sammen med et tilnærmet samlet fylkesting, kun mot FrPs stemmer, for å vedta «strategi for klimaomstilling i Trøndelag».

Det er ellers en strategi som vil sende Trøndelag på nivå med Cuba, Gabon og Botswana når det gjelder CO2utslipp. Jeg håper ikke Botswana er forbildet til Senterpartiet når det gjelder økonomisk utvikling forTrøndelag, men gjennom vedtakene de nå fatter kan det virkelig se slik ut.

Vi i Trøndelag skal berge verden, mens Kina, som står for nærmere ⅓ av verdens CO₂ utslipp i dag, skal få fortsette å øke utslippene sine helt til i 2030 i henhold til den i Norge bejublede Paris-avtalen. Man kan jo undre seg over om de i det hele tatt forstår hva de vedtar? Nei, det kan ikke være lett å være «miljø-agent» i Senterpartiet, og den ene dagen vedta sentralisert bosetting som prinsipp for Trøndelag i klimaplanen, og distriktspolitiker som ønsker å vedta spredt bosetting i arealplanen neste dag, på tross av at begge planene sier at spredt bosetting ikke er bærekraftig.

Senterpartiet viser ofte en fascinerende evne til dobbeltkommunikasjon og forsøkte seg i disse sakene nok en gang på kunsten «å ri to hester samtidig». Jeg håper virkelig at Senterpartiet etterhvert begynner å forstå hvilken distrikts- og næringsfiendtlig politikk de sammen med Arbeiderpartiet og Co nå meisler ut for Trøndelag, for selv en blind høne kan jo finne korn til slutt.

Vi får bare håpe at de ikke raserer trøndersk næringsliv, bosetting og landbruk før de gjør det, og at grasrota i partiet sier klart ifra om hva de mener om arealplanen når den på nyåret kommer på høring i kommunene.