Det siste et hardt presset helsevesen trenger er et IT-system som stjeler pasienttid, og som setter liv og helse i fare. Merkelig nok har de ansvarlige i helseregionen og i Helseplattformen forsøkt å ignorere og benekte disse alvorlige problemene. Selv etter en knusende rapport fra Helsetilsynet. Hva sier det om ledelsen i Helseplattformen og styret i Helse Midt?

Les også

Helsetilsyn med betydelig blindsone

Nå er det slått fast at Helseplattformen truer liv og helse. Terje Storvik, tidligere IT-sjef i Trondheim kommune, skriver i Trønderdebatt at Helsetilsynets rapport er snever og mangler helhetlig forståelse. Administrerende direktør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik, «kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Helsetilsynet, og mener at konklusjonene i rapporten beror på en misforståelse». Hun påstår at problemene med e-meldinger er løst, selv om Helsetilsynet arresterer denne påstanden ettertrykkelig. Enten man leder en bank, selger biler, eller bygger oljeplattformer, er det mest grunnleggende ledelsesprinsippet å lytte til kritikk fra de som kjøper og bruker de produkter og tjenester man leverer. Når det er snakk om en uholdbar risiko for pasientene, blir det direkte pinlig å snakke om misforståelser og sneversyn. Vi vet best holdningen har fått råde grunnen altfor lenge i Helseplattformen.

Helse Midt og Helseplattformen har konsekvent lukket både ører og øyne, når det gjelder kritikken som er reist mot Epic som leverandør.

Skjønner de ikke hvem helsevesenet er til for? Dårlig ledelse og manglende kompetanse synes dessverre å være en gjenganger i prosjektet?

Epic er en dinosaur, en såkalt suiteleverandør, hvor artsfrendene døde ut rundt år 2005. Det er kanskje ikke så rart at Epic var eneste tilbyder på anbudet fra Helse Midt. Allerede her burde alarmklokkene ringt. I dag finner man ikke en eneste bilmodell i verden, hvor produsenten lager alle delene selv. Bakgrunnen er at det blir stadig mer spesialisering. Slik har det også blitt innen IT, med noen svært få unntak – Helseplattformen er et av dem. Det manglet ikke på advarsler mot løsningen. Hvorfor ble de ignorert?

Helt siden valget falt på Epic, har Helse Midt og Helseplattformen skjøvet visjonen om en innbygger – en journal foran seg. Selv om det var klart i det øyeblikket kontrakten med Epic ble underskrevet, at visjonen døde der og da. Ingen andre helseregioner ønsket å bruke Epic. Dyrt, dårlig og utdatert mente de. Det er oppsiktsvekkende at både styret i Helse Midt og Helseplattformen fortsatt bruker denne visjonen som et mantra, når den er stein død.

Når ledelsen i Helseplattformen mener at alle andre tar feil, er det et tegn på holdninger som er gale.

Hvem eier sannheten om Helseplattformen? Svaret er enkelt: Det er brukerne og pasientene, og slettes ikke Helseplattformen. Det er personer som har tatt et dårlig valg og gjort en dårlig implementering, som nå prøver å forsvare seg med nebb og klør. Storvik forsterker dette ved å skrive følgende: «Det gjør meg oppriktig trist å se hva et hundretalls helsearbeidere ved St. Olav får seg til å skrive i mediene om Helseplattformen».

Kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Tor Harald Haukås, har fulgt opp og er indignert over kritikken. Han har påstått at det står «en hatgruppe» bak. Kommunedirektøren i Kristiansund som leder samarbeidsrådet for Helseplattformen, går løs på helsepersonellet for å være lite innovative og endringsvillige. De som stiller spørsmål, blir betraktet som en hatgruppe. Skal ikke sannheten fram?

Storvik kaller rapporten fra Helsetilsynet for snever og at den gir et feil bilde, fordi han påstår at løsningen fungerer ganske bra i de kommunene, som har tatt den i bruk. Det er det svært delte meninger om. Hans argument blir som å påstå at den gamle bilen, som blir stoppet i teknisk kontroll er aldeles glimrende siden den har nye dekk, selv om bremsene ikke virker.

Hva er igjen av tillit til Helseplattformen? Det er kanskje symptomatisk at styreleder i Helse Midt, Odd Inge Mjøen, et par dager etter at rapporten fra Helsetilsynet forelå, uttaler at han ikke har lest rapporten.

Dette handler om ledelse, ansvar og bruk av offentlige midler. Når en styreleder ikke forstår det, er det på tide å kaste styret i Helse Midt, og skrote hele Helseplattformen. Den flotte visjonen, drepte de selv. Hva er da igjen? Et ubrukelig datasystem, frontet av udugelige ledere, som i tillegg prøver å fordreie virkeligheten. Ja, det står mye på spill. Men viktigst er pasientene. Uholdbar risiko kan ikke tolereres.

  • Innlegget er redigert 1. mars 2023 kl. 07:23. Opprinnelig het det i innlegget: «Terje Storvik, tidligere IT-sjef i Trondheim kommune og ansvarlig for at Trondheim valgte Helseplattformen». Dette medfører selvsagt ikke riktighet. -red