Hvilke bønder er de flinkeste bøndene, som får produsert mest mat på det ressurs grunnlaget man har? Jo, etter min mening, er det bønder som er opptatt av detaljer, og som hele tiden søker å gjøre ting enda bedre. Og hva kjennetegner bønder som er opptatt av detaljer? Jo, de liker å ha alt i orden og etter boka. Som Dyrevelferd, HMS, maskiner og utstyr og bygninger i orden. Og liker å være i forkant med vedlikehold og gjøre arbeidet på jorda til riktig tid og med rett mengde.

Enkelte politikere (spesielt på høyresiden) har fått det for seg at det er lurt med struktur rasjonalisering, med effektivisering av landbruket. Måten dette har blitt gjort på, er å tyne bøndene økonomisk, for å få de dårligste til å slutte, og de som blir igjen skal kunne drive større bruk. Og dermed skulle disse bli mer lønnsomme.

Men har det blitt som intensjonen? Etter min mening, nei! For når man tyner norske gårdsbruk, hva går det først utover? Jo, det går utover vedlikehold og muligheten til å holde detaljene i orden. Hvem er det som slutter først da? Er det de som er opptatt av detaljene eller er det de som ikke er så nøye? Mest sannsynlig de flinkeste!

Og de som ble igjen og satset og ble større, ble de mer lønnsomme? I hvert fall ikke i disse tider. For i tillegg til at staten har stukket av med effektiviseringsgevinsten, så sitter bøndene igjen med større transportkostnader. For jo større gårdene blir, jo lengre må man transportere foret til den siste kua og skiten til den siste kua. Og jo dyrere energiprisene blir jo dyrere blir det å produsere maten, og transportere maten, og alt annet som skal transporteres.

Så kanskje det er på tide å stikke fingeren i jorda, og stoppe rasjonaliseringa og ta bort avgifter på diesel etc. Da slipper man kanskje en prisgalopp som igjen kvesser knivene til lønnsoppgjør, som igjen presser priser opp?