Det er befriende å lese Snorre Valens kommentar og jeg er så hjertens enig med ham.

Les også

I Norge rasjonerer vi nattogbilletter, mens vi står opp fire om natta for å drive selvplaging på fly.

I Norge har det alltid vært en sterk flykultur og tilsvarende manglende togkultur, og den politiske viljen til å satse på tog har vært fraværende gjennom skiftende regjeringer.

Som administrerende direktør i SJ Norge, med morselskap SJ AB i Sverige, er det fascinerende å se hvor ulik togkultur det er i Sverige og Norge.

I Sverige har de en mye mer bevisst holdning til klimasmarte reiser med tog blant politikere, næringsliv, organisasjoner og folk flest enn i Norge. Mange svenske bedrifter regner inn sine reiser som en del av bedriftens klimaregnskap og har satt begrensninger på bruk av fly og inkludert reisetid på tog som arbeidstid.

Et resultat av dette er for eksempel at mellom Göteborg og Stockholm reiser 90 prosent med tog, mens den like lange strekningen mellom Stockholm og Oslo er blant verdens 20. mest trafikkerte flyruter.

Den svenske regjeringen har lagt til rette for oppstart av nattog mellom Stockholm og Hamburg til høsten, mens det i Norge ikke er planer for slike, eller andre nye nattogsatsinger.

Dersom Norge skal nå sine klimaforpliktelser må det tilrettelegges for at flere kan reise klimasmart med tog, og færre med fly, buss og bil. Da må det politisk vilje til for å prioritere satsing på tog slik at reise med tog blir det enkle og naturlige valget.

I Trøndelag bygges det nå firefelts motorvei mellom Trondheim og Stjørdal, slik at det blir enda enklere, og går enda raskere å kjøre bil og buss blant annet til Trondheim lufthavn Værnes.

Dobbeltspor på samme strekning er fortsatt en fjern drøm, og krysningsspor for å kunne kjøre oftere tog er utsatt fra 2023 til desember 2027.

Dovrebanen feiret i september i fjor 100-årsjubileum. Den har fortsatt bare ett spor mellom Trondheim og Hamar, og lengter etter å bli prioritert så den blir en moderne togstrekning med plass til mange flere tog i døgnet enn i dag.

SJ ble invitert til Norge i 2017 og 17. juni 2019 vant SJ Norge trafikkpakke 2 Nord fordi vi var best på kvalitet og pris. Den 8. juni 2020 startet vi opp og mange tiltak er allerede gjennomført, til tross for to krevende år med covid-19. Nå gleder vi oss til å gjennomføre flere positive endringer for kundene. For eksempel kommer det i juli moderne liggestoler i Dovrebanens tog mellom Trondheim og Oslo. Disse vil bli et godt supplement til sovekupeene. Men for å skape en god togkultur i Norge, må flere ville det samme som oss. Det er uklart for meg hvilke ambisjoner den sittende regjering har for kundene, og for å få flere til å velge klimasmarte reiser med tog.

Vi ønsker at Snorre Valen og alle andre som vil reise med tog skal få mulighet til det, og ønsker flere sovevogner velkommen. Med hjelp av politisk vilje og gjennomføringskraft er vi klare til å gjøre vår del av jobben, slik at en kan sove seg fram på tog istedenfor å stå opp i otta for å reise med fly.

En god natts søvn er godt for helsen og reise med tog er godt for klima, det er vinn vinn det!