Gratulerer Steinkjer kommune og ordfører Anne Berit Lein. Gratulere med å ruiner bygdenes by, byen som e åpen, lys og glad. Gratulere så my med å få oss bøgdafolket te å føl oss uønska, uverdig og ekskludert fra dåkkers samfunn.

Som nybakt tobarnsmor på 26 år med hus, bil og hund så rast verden når æ såg overskrifta i avisa tirsdags mårrån. Man kan skyld på hormonan som svirre i kroppen, men sannheta e at for mæ og min familie så e bøgda og bøgdafolket vårres trygghet og storfamilie. Man sitt på ei følels av at kommunen man bor i prøve å riv bort det som for mæ e grunnmuren og reisverket i den trygge oppveksten æ har hatt, og som æ å ønske for mine unga.

Æ har aldri verri i tvil om at æ vil heim te bøgda mi. Aldri verri i tvil om at æ vil at mine unga ska veks opp her. Men for første gang i livet har æ kjent på at æ ikke føle mæ heim og ønska... Ikke i bøgda mi, men i det som ska vårrå kommunen min. Valget kommunen tar true ikke bærre bøgda sin skole, men og engasjementet som driv bygda og som skape samhold.

Man kan skyld på at økonomien ikke strekk te, men det e vell bevist gang på gang at man ikke vil ha særlig te innsparing ved å legg ned bøgdaskolan. Utgiftan vil like vell vårrå te stedet, lån på hus vil ikke forsvinn og det vil fortsatt kost både ressursa av lærera, assistenta og transport. I tillegg så må det nok kostes på skolan ungan ska bli fløtta te, for dæm e vell i utgangspunktet ikke stor nok som dæm e i dag.

Som mor så e æ meget bekymra for min 6-åring. 6-åringen som i dag kjenne både unga og voksne på skolen sin, og som har et stort behov for å ha kjennskap te dæm rundt sæ. Æ frykte at ungen vil forsvinn i mengden, mist tryggheta si og at æ som mor ikke vil få samme kontakten med både foreldre og lærera.

E det virkelig sånn at dåkk vil skrem oss bort fra Steinkjer? Betyr vi itj meir og e itj ungan sin trygghet viktiger?

Uansett kor mang gang man prøve å sjå det fra kommunen sitt ståsted e det vanskelig å sjå at dæm virkelig vil spar så my på å legg ned skolan. Iallfall når dæm operere med tall som e feil, og ikke ønske å gi oss tebakemeldingan som vi etterspør. Sjøl om vi i bøgda meste skolen, samhold og engasjement i både idrettslag, teaterlag og rundt omkring. Så vil æ tørs å sei at taperan i det her e Steinkjer kommune og Anne Berit Lein, som så stolt har fronta kor åpen, lys og glad bygdenes by e.

Ikke vil dåkk bærre mest innbyggera, men og tilliten te befolkningen. Dåkk tar itj bærre fra familian og ungan tryggheten som e med å hellj bøgda opp, men dåkk ruinere fleir bøgdi med tanke på prosessens gang. Total overkjøring og ruinering, om du spør mæ.

Som godt etablert ung mor te to, så kryp det sakte men sikkert oppover min rygg at Steinkjer kommune ønske ikke at vi som e ung ska etabler oss og stift familie i Steinkjer. Varslan på finn e no skrudd på, og vi e villig te å fløtt langt for at veitjan ska ha det godt og at vi som familie ska føl oss ønska, trygg og ikke minst ha tillit te ledelsen i kommunen.

Gratulere Steinkjer kommune og Anne Berit Lein. Dåkk har vendt bøgda mot dåkk å mesta både tillit, trygghet og følelsen av en trygg heimkommune. Vi e ikke ferdigkjempa og e nok en gang rusta for kamp. Æ har fortsatt trua på at bøgdin vil blomster, men vi e nok dessverre overlatt te oss sjøl, uten kommunen i ryggen.

Vi reste styggen av ryggen og e klar for enda meir kamp!