Gå til sidens hovedinnhold

Nærhet: Aldri problemet, alltid løsningen!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste årene har det vært mye snakk om sentralisering som om det bare er en prosess som foregår mellom by og land. Om flytting av statlige arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner, politienheter og administrasjonssentre. Vi mener derimot at det også er på høy tid å snakke om prosesser som virker sentraliserende i store byer, og hvordan disse kan motvirkes. Senterpartiet vil ha tjenester nær folk, og at Trondheims innbyggere skal oppleve at tilbud man benytter i hverdagen er tilgjengelige i lokalmiljøet. Vi ser ikke på nærhet som en utfordring - men prøver heller å se på det som en del av løsningen for å bygge gode lokalsamfunn.

I Trondheim er Senterpartiet opptatt av at skolene våre skal planlegges for å være mer enn bare skoler - de skal fungere som nav i lokalsamfunnet. Her skal man både finne plass for lokalt kulturliv, idretten og frivillighet gjennom tilpassede lokaler. Vi setter derfor som forutsetning at lokalmiljøet involveres når nye skoler skal utformes, slik at idretten, kulturliv og frivilligheten får tilpassede fasiliteter til sine aktiviteter. Men vi har også en vei å gå, og bystyret vedtok derfor, etter initiativ fra Senterpartiet, at kommunens funksjons- og arealprogram for skolebygg skal gjennomgås for å sikre bedre sambruk mellom skole, kulturskole og lokalmiljøet. Dette mener vi er viktig for å sikre at skolene blir en enda bedre sambruksarena, både for de som bor i bydelen rundt og byen som helhet. Vi er også positive til initiativ fra idrettslag som ønsker å bygge i privat regi, slik at flere lokale anlegg kan etableres.

Nærhet er også viktig i menneskelig forstand, i tillegg til den geografiske. I Trondheim har vi over flere år hatt en tydelig ambisjon om at flest mulig eldre skal kunne bo hjemme, så lenge man ønsker det selv. Senterpartiet mener det er viktig å gi eldre som mottar hjemmetjenester et godt tilbud, uansett om man bor sentralt i midtbyen eller i Bratsberg. Vi mener også det er viktig å se på tiltak som forbedrer hjemmebaserte tjenester - slik at vi hele tiden strekker oss for å levere så gode tjenester som mulig til våre innbyggere.

Vi jobber også for at beboere i våre helse- og velferdssentere skal oppleve en trygg omsorg, gjennom tjenester basert på nærhet og lokal tilpasning. Sett utenfra kan helse- og velferdssenteret virke stort i antall beboere - men om man kommer på innsiden vil man se at det kun er et mindre antall beboere spredt rundt hvert kjøkken, og på kjøkkenet lages det mat hver dag, og det er et godt samlingssted. Vi har både store og små helse og velferdssentre, men kjernen på innsiden er lik, små enheter med faste ansatte og god kompetanse. Senterpartiet har også fått gjennomslag for at man skal kunne bo hele livet i sin bydel, ved at man tilbys sykehjemsplass nært der man bor. I tillegg er det også viktig å øke grunnbemanningen i eldreomsorgen, slik at de eldre får færre nye ansikter å forholde seg til i sin hverdag.

For Senterpartiet er nærhet alltid løsningen, enten det er geografisk eller menneskelig. Vi mener det er viktig at offentlige kontor ikke blir erstattet alene av digitale løsninger. Det betyr ikke at vi ikke ser at digitale løsningene gir nye muligheter men det kan ikke erstatte menneskelig kontakt. For mange skaper digitale løsninger så store utfordringer at de skaper et utenforskap, og for Senterpartiet er digitalt utenforskap ikke noe vi kan akseptere.

Vi mener derfor at alle offentlige kontor skal ha åpen kontortid der innbyggerne får den hjelpen de trenger. Som samfunn kan vi ikke distansere oss fra hverandre, nærhet i tjenestetilbud er viktig for Senterpartiet, og i byer må da tjenestetilbudene være desentraliserte slik at de gode lokalmiljøene kan leve og blomstre.

Kommentarer til denne saken