Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivet blør!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er nødvendig at regjeringen handler når liv og helse står på spill, men restriksjonene har en høy pris. Ved at regjeringen nå igjen innfører en nasjonale skjenkestopp blør næringslivet, og da særlig bransjene rundt kultur, handelsstand, reiseliv og uteliv lider nå hardt økonomisk. Det er ikke bare bransjer, men mennesker som blir fratatt livsgrunnlaget sitt.

Det er vanskelig å forstå hvorfor høyre-regjeringen gir en nasjonal regel om skjenkestopp. Norge er et langstrakt land med stor ulikhet i smittetrykket og det burde vært opp til de enkelte kommunene å gi lokale regler ut ifra det aktuelle smittetrykket. Trondheim har gjennom pandemien hatt et generelt lavt smittetrykk, men før jul endret dette seg og tiltak ble satt inn. Nå har vi sammen klart å redusere smittetrykket, og da bør vi som kommune kunne få vurdere nødvendigheten av tiltakene som er svært inngripende for både privatpersoner og næringsliv.

Les også

0-0-0-0-0

Trondheim Høyre har vært hyppig ute for å kritisere smittehåndteringen i Trondheim, de burde heller bruke energi på å snakke med sine representanter på Stortinget for å få reddet næringslivet vårt også gjennom 2021.

Det er svært mange arbeidsplasser som nå er på spill. Disse arbeidsplassene er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange studenter og ufaglærte. I Trondheim er det ifølge SSB ca. 5000 arbeidstakere innen overnattings og serveringsvirksomhet, disse står nå i fare for å gå ut i et arbeidsmarked i tørke.

 • LES I NIDAROS: Dette er de nye strenge reglene
 • LES I NIDAROS (+): Utelivs-sjefen Nina i sjokk etter nye strenge nasjonale regler: –⁠ Kødder du med meg!?
 • Først og fremst må vi ha en forutsigbar kompensasjonsordning for hele næringslivet. Det koster storsamfunnet mer å miste bedrifter enn hva de ulike kompensasjonsordningen koster. Selv om vaksineringen er haltende i gang, ser vi at det tar tid å få vaksinert store deler av befolkningen. Det vil ta tid, før bransjer som lever av å samle folk kan ta opp arbeidet igjen. Da holder det ikke med å utsette ansvaret for denne bransjen. De trenger forutsigbarhet nå.

  Les også

  Nå begynner det å rakne for regjeringen

  Et særlig problem er at kompensasjonsordningene ikke treffer godt nok. Når man innfører nye smitteverntiltak for å begrense omfanget av smitte så bør det følges av økonomiske tiltak som avhjelper den enkelte bedrift. Arbeiderpartiet foreslo allerede i desember en ordning der bedrifter som opplever markant omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak bør få kompensasjon.

  Og hva med de tøffe menneskene som tross pandemi har valgt å satse for å skape noe i 2020? Som søstrene Grethe og Kristin som grep muligheten da de fikk tilbud om å drive Theatercafeen ved Trøndelag Teater. De tok sjansen, ansatte folk og det hele gikk strålende i mange måneder. Helt til det ble nasjonal nedstenging i januar og de nå atter igjen må stenge ned på grunn av nasjonal skjenkestopp. Nå ser søstrene konkursspøkelset i øynene. De har ikke rett på kompensasjon siden de åpnet i 2020. Regjeringen har i realiteten gitt et yrkesforbud, men vil ikke gi kompensasjon for dette.

  Kompensasjonsordningene må utvides og være tilpasset slik at også ny-oppstartete bedrifter omfattes. I tillegg må flere kostnader enn i dag kompenserer, som kostnader knyttet til råvarer/lagervarer og smitteverntiltak.

  Les også

  Men Hytten skånes.

  Vi ser nå lys i tunnelen ved at vi har begynt å vaksinere slik at vi får stoppet smitten, men Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. Vi har fortsatt over 200 000 permitterte og arbeidsledige som betaler en tøff pris for krisen og flere vil det bli hvis vi ikke ser en handlekraft nå. Selv om deler av befolkningen er vaksinert til sommeren, vil ikke reiselivet være oppe å stå i 2021. Mange familier vil på grunn av dette gå en økonomisk hard sommer og høst i møte.

  Det er på tide at regjeringen nå viser handlekraft og gir bransjene som lider av skjenkestopp en håndsrekning med en kompensasjonsordning som dekker de faktiske tapene. Mange har hanglet seg gjennom 2020 på oppsparte midler, men med vedvarende restriksjoner utover i 2021 frykter jeg at vi står foran et ras av permitteringer, oppsigelser og konkurser.

  Arbeiderpartiet har evne og vilje til å se hva som er viktig for folk. Arbeid er bærebjelken i livene til de aller fleste. Det handler om livskvalitet og verdighet til menneskers liv og familier.

  Kommentarer til denne saken