Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivet – en mannsbastion nesten uten sidestykke 

Leder i Trønder-Avisa

Mens politikken, mange yrker og den generelle likestillingen i samfunnet har gjennomgått enorme endringer de siste tiårene, er makta i næringslivet fortsatt ekstremt kjønnsdelt.

I Trønder-Avisa i dag kan du lese at de 300 største bedriftene i gamle Nord-Trøndelag har 274 mannlige toppsjefer. Dermed er det færre enn 10 prosent av disse bedriftene som styres av kvinner.

I toppen av lista er fordelingen enda dårligere. Alle de 10 bedriftene med størst omsetning styres av menn. De 40 største styres av 39 menn og én kvinne. Heller ikke styrene i disse bedriftene er noe i nærheten av likestilt.

Forskjellen i likestilling mellom politikk og næringsliv er særlig interessant. Flere av partiene i politikken har ufravikelige krav om minst 40 prosent fra begge kjønn, og denne kulturen har også fått rotfeste i folkevalgte organer. Dermed har Norge en kvinnelig statsminister, en tilnærmet jevn kjønnsfordeling i regjering og andre politiske utvalg, og kvinnelige ordførere i mange kommuner.

I næringslivet, derimot, er det middelaldrende menn som styrer det aller meste. Det er et samfunnsproblem.

Forklaringene kan være mange. Det er nærliggende å tro at den ujevne kjønnsbalansen er selvforsterkende, fordi menn gir andre menn posisjoner, og fordi lederjobbene i næringslivet blir definert til å behøve maskuline egenskaper.

Det kan også være en forklaring at mange av de største bedriftene har sin rot i tradisjonelt mannlige yrker, som industri, byggebransje eller naturbruk. I disse bransjene har det tradisjonelt vært en overvekt av menn også blant fagarbeiderne, og dermed er det flere som kan klatre til topps som ledere.

Det er grunnlag for å hevde at kvotering, slik vi har sett det i politikken, fungerer. Det er selvsagt vanskelig å se for seg at enkeltbedrifter skal kvotere inn kvinnelige ledere, og i motsetning til det offentlige må private selv kunne besette sine posisjoner. Likevel må vi hjelpe næringslivet til å bryte ned disse kulturene, blant annet ved å bedre rekrutteringen av kvinner til det typisk «mannlige» næringslivet.

«Personlig tror jeg at vi kvinner har den egenskapen at vi er mer bekymret enn nødvendig, tenker for mye konsekvenser, og blir da redde for å ta lederrollen og sitte med det ansvaret rollen gir», sier daglig leder Inga Granlund (29) ved Kvernmo AS i dagens avis.

Vi tror ikke kvinner skal være så redde for å feile i næringslivet. Det har mange menn gjort før dem.

Gratulerer med kvinnedagen!

Kommentarer til denne saken