Gå til sidens hovedinnhold

Næringslivet i Trøndelag melder om én god og én dårlig nyhet

Artikkelen er over 1 år gammel

Noen har opplevd en raskere bedring enn de ventet i mai. Men det er fortsatt mørke skyer i horisonten.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det så stygt ut i vår. Nå forteller de hardest rammede bedriftene, innenfor tjenesteyting og handel, at bedringene har gått raskere enn de ventet i begynnelsen av mai. Samtidig har en del virksomheter, først og fremst knyttet til industriproduksjon, derimot nedjustert markedsutsiktene fremover på grunn av lavere internasjonal etterspørsel.

På oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune gjennomfører Senter for økonomisk forskning ved NTNU Samfunnsforskning en løpende kartlegging av hvordan næringslivet i Trøndelag påvirkes av koronapandemien, både direkte og indirekte.

I kartleggingen som ble gjennomført i begynnelsen av mai, uttrykte næringslivet stor usikkerhet knyttet til markedsutsiktene og stadig endringer i rammebetingelser.

Samfunnet har siden begynnelsen av mai blitt gradvis gjenåpnet, og spørsmålet er om næringslivet har endret sitt syn på markedet. Dette har vi akkurat undersøkt i en oppfølgingsrunde hvor de samme bedriften som ble intervjuet i begynnelsen av mai ble kontaktet på nytt.

Helhetsbildet for næringslivet er sammensatt, men alt i alt virker utviklingen mer positiv enn man fryktet i begynnelsen av mai. Innhentingen synes å ha gått raskere enn ventet for mange av aktørene i næringslivet.

Det er særlig bedrifter innen varehandel og tjenesteyting som utmerker seg.

Det var også disse næringene som ble hardest rammet i vår. Selv om det er bedring å spore for mange bedrifter, legger smitteverntiltakene fortsatt føringer på kapasitetsutnyttelsen, særlig innen personlig tjenesteyting.

Samtidig aner vi noen mørke skyer i horisonten. Flere industribedrifter forteller oss nå at de har nedjustert forventningene til utviklingen fremover, sammenlignet med hva de så for seg i starten av mai. Dette følger i stor grad av rapporter om lavere internasjonal etterspørsel.

Dersom effektene av smitteverntiltak internasjonalt blir mer negative og mer langvarig enn tidligere ventet, kan dette få konsekvenser for næringslivet både på kort og lengre sikt.

Disse indikasjonene er etter vår oppfatning det mest alvorlige utviklingstrekket i denne kartleggingen.

Næringslivet er sammensatt, og utviklingen hos mange enkeltaktører vil naturlig nok avvike fra det bildet vi tegner her. Inntrykket fra denne kartleggingsrunden er likevel at det er større grad av optimisme å spore blant aktørene i trøndersk næringsliv.

Selv om det er flere positive rapporter, er det fortsatt et flertall av bedriftene som har et produksjonsnivå under normalen - og det uttrykkes fortsatt stor usikkerhet med tanke på fremtiden.

Ole Henning Nyhus, Marianne Haraldsvik, Jon Marius Vaag Iversen, Torgeir Kråkenes, Luka Marcinko, Per Tovmo, Senter for økonomisk forskning, NTNU Samfunnsforskning og Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.

Kommentarer til denne saken