Gå til sidens hovedinnhold

NAV må reformeres

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da jeg kom over avslaget på sosialhjelp som nå sirkulerer i media ble jeg rystet. Denne saken viser dessverre mye av det som er utfordringen med NAV. Løsningen på problemet er dessverre ikke så enkel, men den må til: NAV må reformeres.

Etter å ha lest om slike hendelser kan det være fristende å peke på enkeltelementer ved NAV som ikke fungerer eller som bør være annerledes. Eksempler på dette er at høyreregjeringen har ledet NAV mot et økt fokus på aktivitetskrav, dårlig kommuneøkonomi, manglende tiltak som fungerer og at organisasjonen er målstyrt fremfor kvalitetsstyrt. I Partiet Sentrum tror vi at slike enkle svar, selv om de isolert sett kan ha noe for seg, langt ifra er nok for å kunne løse utfordringene i etaten.

God start, men langt igjen

Intensjonen med opprettelsen av NAV var i utgangspunktet å sørge for at mennesker ikke skulle bli kasteballer mellom trygdetjenester, økonomisk sosialhjelp og arbeidsoppfølging. Grunnlaget for å gjøre noe med systemet dengang var nok riktig. Samtidig er ikke NAV i nærheten av et velfungerende system for alle, og særlig ikke for de mest sårbare blant oss.

For problemene er der. Fortellinger om syke mennesker på arbeidsavklaringspenger som går over til sosialhjelp, om tiltak helt uten effekt, om overarbeidede veiledere som rett og slett ikke er kompetente nok i sin rolle, om kanalstrategi som innebærer at brukerne får mindre fysisk kontakt med NAV, om feiltolkning av regelverk, og om en rigiditet som vanskelig kan bli mer rigid. Brukere må i mange tilfeller kjempe for å få det de har krav på, og får for dårlige opplysninger om rettighetene sine i situasjonen de befinner seg i.

Så er ikke alt bare negativt i NAV heller. NAV er fylt av engasjement, med dyktige veiledere og ledere som genuint brenner for det de jobber med, som vil hjelpe folk ut i jobb og som lykkes med det. Likevel stikker de overordnede problemene i NAV dypt, og handler til syvende og sist om hvordan NAV er bygd opp som system.

Menneskene før systemet

Partiet Sentrum mener at vi trenger flere ordninger i NAV som sikrer trygghet og kontinuitet, ikke usikkerhet, skremmende språk, korte vedtaksperioder og et utilgjengelig byråkrati. Mennesker i krevende livssituasjoner opplever NAV som en støtte, men også som en byrde. Språk, tilgjengelighet og system må reformeres, slik at de som bruker systemet får sine rettigheter oppfylt og sin helse og livskvalitet ivaretatt. Både fysisk og digital tilgjengelighet er viktig, slik at alle brukere blir møtt med forståelse og tilpasning etter sin situasjon.

Partiet Sentrum mener at satsene for sosialhjelp skal knyttes opp til SIFOs referansebudsjett og at de senere årenes kutt i arbeidsavklaringspenger må reverseres. Vi mener også at NAV må ha tilstrekkelig sosialfaglig kompetanse og samarbeide godt med andre aktører for å kunne hjelpe flest mulig ut i en tilpasset arbeidshverdag. Det er behov for å se samlet på virkemidlene i NAV, fylkeskommunen som eier av videregående skole, kommunen, bransjekontor og arbeidsmarkedsbedrifter for å skreddersy gode løsninger for enkeltindivider.

NAV må reformeres for å sikre at de som bruker systemet får sine rettigheter oppfylt og blir sett på med respekt, uavhengig av økonomisk situasjon, bakgrunn eller utfordring. Norge trenger en politikk som sikrer en velferd og som tar vare på menneskers helse, livskvalitet og verdighet. Partiet Sentrum fortsetter derfor vårt arbeid mot økonomisk og sosialt utenforskap.

Kommentarer til denne saken