Velferdsstaten skal være der for folk når de trenger den. Nå som vi opplever både renteøkninger og sterk prisvekst, har regjeringen tatt en rekke grep for å lette situasjonen for de som har minst. Regjeringen har innført en strømstøtteordning, økt barnetrygden og bostøtten, samt senket skattene for de med lave inntekter etter åtte år med skatteletter for de rikeste under Høyres ledelse. Likevel er det fortsatt for mange som opplever at det er vanskelig å få endene til å møtes. Det tar vi i Arbeiderpartiet på alvor.

For at folk skal få den hjelpen de trenger må NAV være mer tilgjengelig, og hjelpe folk uten for mange byråkratiske hindringer og evige papirmøller. Derfor innførte regjeringen før jul en ny veileder for sosialhjelp som tydeliggjør at de ansatte som møter folk som oppsøker NAV må kunne utøve skjønn og ta høyde for dagens situasjon med økte levekostnader. Eller som statsråd Marte Mjøs Persen har vært tydelig på – rausheten i lovverket må brukes.

Vår oppfordring til kommunene nå er at de følger opp arbeidet som er gjort fra regjeringen, at man møter folk som trenger sosialhjelp på en måte som sikrer at de får hjelpen de trenger så raskt som mulig uten å møte urimelige krav før de kan motta støtte fra kommunen. I en krevende tid er det avgjørende at både staten og kommunene gjør det vi kan for at alle kommer gjennom krisene på en god måte.

Da må NAV følge opp oppfordringen om å være tilbakeholdne med å stille krav om å selge unna egne verdier før man kan få hjelpen man trenger og legge opp til at de dyktige ansatte i førstelinja får rom til å gjøre en god jobb i å hjelpe menneskene som velferdsstaten er til for. Denne regjeringen har gått til valg på en tillitsreform i offentlig sektor. Bruk den tilliten og skjønnet i lovverket til beste for innbyggerne.