Gå til sidens hovedinnhold

NAV skal gi riktig veiledning og råd 

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i Trønderdebatt skriver advokatene Grethe Gilstad og Ida Fostad fra Levangeradvokatene at de er blitt kjente med at NAV gir feil veiledning og råd både om lovverk og søknadsmuligheter når det gjelder arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd. At noen har fått feil informasjon, eller blitt usikre på hva som gjelder, beklager vi på det sterkeste. Men å omtale de feil som er gjort, som praksis i NAV, er det ikke grunnlag for.

Dersom en person får avslag på uføretrygd etter et AAP-løp, skal NAV-kontoret innen en gitt tid vurdere videre oppfølging av personen. Vi skal veilede om vilkår som gjelder for de ulike ytelsene, og om hvordan en går fram dersom en ønsker å klage. At noen har fått råd om at man ikke kan søke AAP dersom man klager på uføretrygd, skal ikke skje.

Les også

Misvisende veiledning fra NAV

Det skal heller ikke gis avslag på søknad om AAP, fordi en person har klaget på avslag på uføretrygd. Det sentrale er at de medisinske vilkårene for ytelsen er oppfylt, og at den det gjelder har behov for bistand fra NAV for å få avklart mulighetene for arbeid. I og med at AAP er en helserelatert ytelse med krav til aktivitet, er det viktig at personen gjennomfører aktuelle, nødvendige og hensiktsmessige tiltak og/eller medisinsk behandling parallelt.

Det stemmer som Gilstad og Fostad skriver, at vedtak fra NAV kan ha store konsekvenser for folk. Vi ser derfor kontinuerlig på hvordan vi jobber på våre fagområder, slik at vi til enhver tid skal kunne gi riktige råd og veiledning til den enkelte.

Kommentarer til denne saken