Uansett hvor sterk du føler deg i øyeblikket, så kan vi alle trenge hjelp av Nav i løpet av livet. Vi kan få uventede beskjeder om helsa, møter med veggen eller trøbbel i arbeidslivet.

Som folkevalgt har jeg fått møte mange mennesker i NAV-systemet. Folk som jobber i NAV, og folk som trenger hjelp i NAV. Noen møter er preget av gråt, og andre av håp. Sannheten er at det er mer enn nok av begge deler. For selv om det er mye av hjelpen som virker godt, så er det fremdeles for mye som ikke fungerer.

Det er mye å si om hva Erna Solberg sitt straffe-år (karensåret) i NAV har gjort med livene og familiene til folk. Hva som er konsekvensen av at flere ble avhengig av uføreforsikring og advokathjelp for å klare seg, eller hvorfor borgerlige NAV-kutt også er kutt i tryggheten. Men i dag vil jeg heller fortelle om vårt alternativ.

For at folk skal få den hjelpen de trenger, må NAV være mer tilgjengelig, og ansvaret for det er først og fremst politisk. Derfor innførte regjeringen før jul en ny veileder for sosialhjelp som tydeliggjør at de ansatte som møter folk som oppsøker NAV kan mer utøve skjønn og ta høyde for dagens situasjon med de økte levekostnadene.

Tidligere var beskjeden fra Høyre var «flest mulig vedtak» «med færrest mulig ansatte». Men når man ikke får gjort ting skikkelig i første omgang vil det gå mye mer tid og arbeid på klager og ankeprosesser. For folk som er i en sårbar situasjon blir denne ventetiden nesten ulevelig. Derfor vil vi gjøre det vi kan for at kvaliteten skal bli god nok i første runde.

I dag er 100 000 unge under 30 år utenfor arbeid og utdanning. I løpet av de siste ti årene har antall unge uføre doblet seg. Det er en dyster statistikk som vi er nødt til å få snudd. Derfor satser Arbeiderpartiet på ungdom og en ungdomsgaranti i NAV som kan hjelpe unge til å fullføre utdanning og delta i arbeidslivet.

Målet vårt er tydelig: Flere unge skal fullføre utdanning og komme i arbeid. I dag står 70 prosent av unge mennesker på arbeidsavklaringspenger uten en fullført videregående skole. Om du mangler utdanning blir veien arbeidslivet mye hardere. Derfor vil vi jobbe for at oppfølginga blir bedre, og at det kommer flere muligheter til å få fullført utdanninga.

For meg har dette blitt personlig. Uansett hvor sterk du føler deg i øyeblikket, så kan vi alle trenge hjelp av Nav i løpet av livet.