(Namdalsavisa) Musikk og dans er et universalt språk som forener alle, uavhengig av forkunnskaper og bakgrunn. Disse to fagområdene tar imot alle mennesker, og det finnes ingen innbytterbenk her. Derfor synes jeg det er en stor skam for samfunnet at musikk, dans og drama (MDD) ved Olav Duun vgs. og andre MDD-linjer i fylket vurderes nedlagt. Jeg er selv en tidligere elev som nettopp er uteksaminert fra MDD i Namsos, og takket være denne linja, er jeg nå musikklærerstudent ved Nord universitet i Levanger.

Amanda (30) reagerer på kuttforslag: – Helt skammelig

Når det gjelder min identitet, føler jeg at MDD har vært med på å styrke den i aller høyeste grad. Å stå på scenen og drive skuespill under en musikalforestilling i stedet for å spille kun i scenegrava, hadde aldri nådd tankene mine i 10. klasse. Det hadde ikke vært aktuelt da. På MDD ble det derimot slik at jeg faktisk gjorde det under andreåret, og det er takket være et godt elevmiljø der det er aksept for prøving og feiling. MDD er en inkluderende linje som ikke kan beskrives med ord, for miljøet må bare oppleves. Lærere og elever jobber sammen for å nå ulike kulturelle mål, og det er et helt fantastisk samarbeid å være en del av! I tillegg er det stor forståelse på denne linja for at ingen er perfekte hele tiden, og det gir et eksperimenterende miljø der man kan prøve ut det man ønsker å gjennomføre. Det beste er at ingen dømmer deg for at du feiler eller fullfører! MDD er en viktig framtidsrettet linje, for du lærer så mye utenom det faglige og musikalske/danseriske: Du lærer samarbeid, omsorg, toleranse, tålmodighet, dedikasjon og så mye mer! Dette er viktige egenskaper som man må kunne i et framtidig arbeidsliv, og akkurat denne påstanden tror jeg majoriteten er enige i.

Rektor i sjokk etter nedleggingsforslag: – Vi er alvorlig bekymret både på vegne av skolen, Namsos og Namdalen

Jeg skjønner virkelig ikke hvordan fylket kan foreslå å prioritere økonomi foran et inkluderende miljø i skolen. Ett av skolens overordnede mål er å skape kulturelt mangfold og gi elevene kulturell innsikt [1]. Her tenker jeg at fylket kjemper imot målet, ettersom at MDD er ei linje der kultur både skapes av elever og oppleves av elever. Dette henger rett og slett ikke på greip! I tillegg til at MDD har vært grunnmuren for kjente musikalske og danseriske personligheter, må man også tenke på dem som går MDD for å få et avbrekk i skolehverdagen sin. Ikke alle skal bli utøvende musikere eller dansere, men for noen kan det være fint å ha praktisk-estetiske fag slik at man kommer seg gjennom den teorikrevende videregående skolen og motiverer seg selv til å få generell studiekompetanse.

Kultur og kunst blir stadig nedprioritert i samfunnet, og det er så feil, ettersom at det er en viktig kanal for å kunne uttrykke seg selv. Noen klarer ikke å uttrykke seg under en muntlig presentasjon, men når de får anledning til å synge, spille eller danse, kommer budskapet deres fram som en nydelig blomst. Musikk- og danselinja er en viktig arena for å lære seg formidling på varierte måter, og i forhold til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring i læreplanene, skulle man tro at økonomi ble satt i andre rekke i et slikt vedtaksscenario. Slik tenker altså ikke fylket, noe som gjør at alt som står i skolens planer blir et paradoks for meg akkurat nå.

I tillegg frykter jeg for mitt framtidige musikklæreryrke når jeg ser at dette inngripende tiltaket vurderes. Jeg tenker på de flinke MDD-lærerne i Namsos som nå risikerer å miste arbeidsplassen sin. Lærerne er så engasjerte i elevene, og det vises tydelig på dem at de elsker jobben de gjør. Da er det utrolig kjipt at de ufrivillig skal måtte legge om hele arbeidet med fagfeltet sitt, fordi at fylket ikke ser behovet for opprettholdelsen av kunst og kultur blant ungdommer i samfunnet. Et framtidig vedtak om nedleggelse av MDD i Namsos vil føre til negative konsekvenser for alle: Lærere, elever og generelt folk flest i Namsos og omegn. Alle blir rammet, siden antall kulturopplevelser vil gå ned som følge av nedleggelsen av MDD-linja, og kreativiteten forsvinner dermed fra kulturbyen Namsos (da blir det vel ikke rett å kalle Namsos kulturbyen lenger, kanskje?). Et godt eksempel på at MDD er betydningsfull for lokalsamfunnet, er den årlige kirkekonserten (julekonserten) som blir arrangert av linja her i Namsos. Hvor mange har ikke denne kirkekonserten som en hyggelig førjulstradisjon?

I tillegg tenker jeg også på oss framtidige musikkpedagoger som vurderer å jobbe i den videregående skolen med vårt hovedfag. Hvis dette vedtaket får skinne gjennom, frykter jeg at det kan oppstå en «dominoeffekt» hvor flere institusjoner der musikk og dans har «hovedrollen», blir nedlagt. Holdninger i samfunnet smitter lett når vedtak utføres, og hvis MDD nedlegges, frykter jeg at det kan oppstå en holdning der folk ikke ser noe poeng i å holde på med kunst og kultur, siden alt bare blir sett ned på av de som styrer samfunnet. Dette er ikke bra – verken for oss kommende musikklærere, musikkutøvere eller generelt folk som ønsker å drive med musikk og/eller dans på hobbybasis.

Min oppfordring er derfor tydelig og klar: MDD i Namsos (og andre steder i Trøndelag fylke) må bestå! Kanskje er det masse kostnader knyttet til driften av disse linjene, men likevel må eleven og elevmiljøet gå foran økonomi! Dette kan begrunnes med både læreplaner og skolens overordnede mål i samfunnet – og generelt at folk i samfunnet skal ha det bra i skolehverdagen! #LaMDDleve!

[1] Skolens fastsatte mål om kultur og kulturelt mangfold finnes på denne lenken: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/formalet-med-opplaringen/