I Trønder-Avisa sin utgave fredag 25. november, kan vi lese at det jobbes for å få enda en privatskole i Verdal.

En privatskole tjener penger på å drive skole som en bedrift, og har i tillegg krav på statlige midler. Midler som egentlig kunne gått til den offentlige fellesskolen. Dette går imot Norges sosialdemokratiske grunnverdier. Privatskoler bidrar til å øke sosiale forskjeller i befolkningen. En privatskole bidrar til at elvens skoletilbud handler om størrelsen på lommeboka til foreldrene. Hvor er rettferdigheten i det?

Det er velferdsstaten som skal ta hånd om de viktigste og de tyngste samfunnsoppgavene, og i denne sammenheng, oppvekst og utdanning. Arbeiderpartiet mener at det offentlige skal være leverandør av velferdstjenester. Dette handler om rettferdighet og rettferdig fordeling av kommunenes penger. Enda en privatskole vil tappe verdalsskolen og fellesskolen for penger.

Til tross for alle lovord og lovprisninger av de som er tilknyttet privatskolen i Helgådalen, bidrar privatskoler og private velferdsprofitører til en undergraving av det offentlige. Privatskolen i Helgådalen svekker Vuku barneskole sin elevtilførsel, som Vuku barneskole sårt trenger – og det svekker Vuku som på mange måter er grendenes siste skanse. Vedtaket formannskapet vedtok i forrige periode, som innvilget privatskolen i Helgådalen, var og blir en feiltakelse.

I likhet med mange foreldre og lærere har Arbeiderpartiet stor tro på den norske fellesskolen. Arbeiderpartiet ønsker å styrke skolene i Verdal ved å si nei til etablering av nye kommersielle privatskoler. Det skal ikke være fellesskapets oppgave å betale for at private skoler skal konkurrere med fellesskolen.

Arbeiderpartiet vil bruke pengene på en bedre skole med mer innhold og kvalitet – for alle elever – ikke får de få. Det styrker overhodet ikke de resterende offentlige skolene i Verdal at vi får flere privatskoler med sugerør ned i kommunenes budsjett når det allerede er smurt så tynt ut over skolene i Verdal som det allerede er.

Når skal vi begynne å snakke om kvalitet i Verdalsskolen? Vi scorer dårligere enn landsgjennomsnittet på regning, lesing, engelsk, norsk og mobbetallene har gått betraktelig opp. Dette er det først og fremst økonomiske grunner til, og ikke lærerne som jobber så hardt de kan hver eneste dag. De ansatte i skolen føler på en frustrasjon over mangelen på ressurser, pedagoger, assistenter og miljøarbeidere.

Verdalsskolen er så presset økonomisk at det ikke er råd til å kjøpe inn læringsutstyr, leker, lekeapparater eller bøker. Fortjener ikke Verdalselevene bedre enn som så? Svaret er i alle fall IKKE flere private skoler. Svaret er å styrke de skolene vi allerede har for å bedre kvaliteten og innholdet i elevens og de ansattes hverdag.

Et klart NEI til nye privatskoler i Verdal, og et klart JA til å styrke de vi har!