Hva var kriteriene for navn på kulturhuset i Steinkjer? Var det ikke noe om at navnet på huset burde speile innholdet i huset?

Ja. Jeg sendte inn forslag og ble opphengt i dette til mitt forslag på navn. Jeg brukte «stjerna» - en «pigg» for hver ting huset skulle inneholde, kino, bibliotek osv.

Weidemann har fått nok heder i Steinkjer. Vi har Steinkjer kirke, «Weidemannskatedralen» og i Steinkjer Rådhus er han hedret godt. Den største kunstsamlingen hans er i Lillehammer der han bodde.

Skal kulturhuset ha et navn må vi se fremover og ikke bakover – spør ungdommen, det er vel de som blir de største brukerne – «Skal vi gå på Jakob i kveld?» Hva er det?

Jekta er for så vidt et godt forslag – ei jekt inneholder iallfall noe. Et navn som også vil synliggjøre Steinkjers «nye» kommunevåpen – som det var en del motstand til. Og kulturhuset ligger ved elva der jektfarten var.

Så var det bruken av et kommunikasjonsbyrå? Etter min mening har de ikke gjort en god nok jobb. «Bare» 300 forslag kom inn. Her burde de ha engasjert skolene/ungdommen i Steinkjer bl.a. Det er ikke nok med «utlysing» av en konkurranse på nett. De burde vært ute og snakket med folk – og iallfall ikke legge føringer for svarene de fikk! «Om du liker prosjektnavnet kan du gjerne foreslå det». Ikke rart at det ble mange forslag på Jakob.

En god merkevare/logo/navn skal ikke trenge forklaring.

Kanskje det beste er å kalle det Steinkjer kulturhus. Vi sier Steinkjer Rådhus, Steinkjer samfunnshus, Steinkjer sykehjem, Steinkjer kirke osv, alle vet hva det inneholder.

Det enkle er det beste.

(Avdelingen for livets slutt på Steinkjer sykehjem heter Jakob).