I en leder i Trønder-Avisa skytes det fra hofta mot FrP over en lav sko, og som vanlig når man skyter fra hofta så bommer man.

Les også

Frp er igjen et populistparti

Opposisjonen kritiseres for å komme med for mange forslag som kan avbøte strømsituasjonen, alle disse forslagene har blitt blankt avvist fra regjeringen.

Likevel er det opposisjonen med Listhaug i spissen som blir beskyldt for å hindre en konstruktiv debatt. Hvem er det som bidrar mest i en konstruktiv debatt? Er det de som kommer med forslag til løsninger, eller er det de som ikke vil være med på noe annet enn å vente og se?

FrP fremstår historieløs, skriver Trønder-Avisa, og minner om at FrP selv satt i regjering.

Ja, det stemmer det, og den gangen var det ikke slike tilstander som nå. Egentlig er det totalt uinteressant å diskutere hva som skjedde for mange år siden. Som Trønder-Avisa selv skriver, så er situasjonen nå helt unik. Derfor må man forholde seg til dagens virkelighet. Ikke snakke om hva man gjorde i helt andre situasjoner.

Listhaug blir også beskyldt for å føre en økonomisk uansvarlig politikk og avviser sammenhengen mellom forbruk, rente og inflasjon siden hun ønsker å hjelpe de som nå blir rammet. Samtidig kritiseres Listhaug for at hun ba Vedum om å slutte med offentlig sløsing. Ser ikke Trønder-Avisa sammenhengen her?

Kutter man i offentlig sløsing kan man hjelpe de som blir rammet av strømprisene, helt uten at man øker pengebruken og driver inflasjon. Det å flytte penger fra sløsing og over til de som trenger det mest er ikke uansvarlig. Tvert imot, det er å ta skattebetalerne på alvor. Trønder-Avisa har rett i er at dette er veldig komplekse problemer, det er ingen «quick fix» på utfordringene vi har med energiforsyning, verken i Norge eller i resten av Europa. Det er altfor mange faktorer som spiller inn. Her må man jobbe langsiktig og målrettet for å øke produksjonen, satse på nye energikilder og endre systemene. Likevel hindrer ikke det at man kan ta snarlige grep for å avhjelpe situasjonen.

Brekker man benet tar det lang tid før det gror, men man tar likevel smertestillende for å lindre smertene mens benet leges. Strømkrisen må behandles på samme måte. Vi må se hvordan vi kan løse situasjonen på lang sikt, men behandle og minske symptomene midlertidig.

Er det, som Trønder-Avisa skriver, populistisk å komme med forslag til løsninger og forsøke å hjelpe folk, ja da kan jeg gladelig innrømme at jeg er en stolt populist.