Neste uke er det ett år til valget. Slik oppsummerer Høyre-toppen hvor Trøndelag står

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Noen prøver å fortelle oss at det er en motsetning mellom by og bygd. Sannheten er at vi er avhengige av hverandre. Det er i byens interesse å bygge sterke, levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Det er i bygdas interesse å ha sterke byer, med tunge kompetansemiljø som bidrar til vekst og verdiskaping.

Teknologien bak mobiltelefonen er utviklet i Trøndelag. Oppdrettseventyret startet her. Vi er Norges fremste landbruksfylke. Skogsdrift, energiproduksjon, hitech IT og reiselivsdestinasjoner er i toppklasse. Det er bare fantasien som setter grenser for hva som er mulig å få til i vår region.

Men det blir ingenting uten folk – enkeltmennesker – med initiativ og pågangsmot. Derfor må vi som er folkevalgte sørge for at de som har ideene gis mulighet til å skape mer, fremfor å skattes mer.

En dag håper jeg selv å bli mor. Min motivasjon i politikken er at alle barn får flere muligheter og en bedre klode enn vi som kom før dem. Det krever et trygt fundament: Gode, trygge skoler hvor barn lærer og opplever mestring. En god helsetjeneste, hvor du får hjelp når du trenger det. Ren luft, rent vann og en løsning på klimakrisa.

Nøkkelen til vår felles velferd er vår felles arbeidsinnsats. Derfor må vi legge til rette et næringsliv som kan skape for flere, lønnsomme, private jobber.

For å få til dette må vi ha mer forskning og ny teknologi, infrastruktur i form av både vei, bane og internett, og et stabilt skattenivå.

Trøndelag kan gi mer enn i dag til nasjonen, klimaet og fremtidige generasjoner. Trøndelag er på mange måter et Norge i miniatyr. Vi har by og land. Vi har fjell, kyst og skog, og et variert næringsliv. Det som er bra for Norge, er bra for Trøndelag. Og motsatt. Vi har så mye erfaring og kunnskap, at jeg vil påstå at løsningen på mange av de nasjonale og globale utfordringene ligger her – i Trøndelag. Vår tids største globale utfordringer som klimakrisa, mangel på mat, tilgang på ren energi og avfallshåndtering til lands og til havs kan løses med teknologi fra Trøndelag.

Trøndelag viser oss hvor avgjørende et godt samspill mellom by og bygd er for vekst og utvikling. Naturressursene i distriktene jobber i samspill med kompetansemiljøene i byene. For å nevne noen eksempler:

  • SalMars havmerd i Frohavet hadde ikke kommet på plass uten forskningsmiljøene i byen.
  • Stjernene delt ut til fine restauranter i byen hadde ikke kommet på plass uten råvarer i verdensklasse, hentet fra stolte bønder i distriktene.
  • Industrien på Kyrksæterøra samarbeider om å finne grønne løsninger for metallindustrien i samarbeid med NTNU og SINTEF.

I over hundre år har samspillet mellom forskningsmiljøene i byen og naturbasert næringsliv i distriktene gitt grunnlag for vekst, verdiskaping og velferd i både Trøndelag og Norge.

IKT gjør at mange jobber kan utføres uavhengig av sted. Men ikke alt næringsliv er høyteknologisk. I mange distriktskommuner som opplever synkende folketall, er muligheten til å skape seg en jobb ofte knyttet til utnytting av naturressursene. Jeg mener staten må sørge for at det blir lettere for folk som ønsker å skape en jobb til seg og flere i distrikts-Norge. Da må jobbskaperne få mer ja, og ikke så mye nei, fra våre statlige myndigheter.

Sju år med Høyre-ledet regjering har gitt investeringer til Trøndelag i milliardklassen. Ny E6 som binder regionen sammen er under bygging. Trønderbanen får nærmest firedoblet kapasitet når dobbelt så store tog og dobbelt så mange avganger snart kommer på plass. Forsvaret er styrket i Trøndelag. Oppdrettsnæringen har fått gode forutsetninger for å vokse.

Trøndelag er en av Europas mest innovative regioner. Det skal vi fortsatt være. Da må NTNU og SINTEF løftes videre. Vi trenger bedre ordninger for at flere kan fylle på kompetansen sin mens de er på jobb. Det er nødvendig for å holde tritt med utviklingen i arbeidslivet. Da trenger vi en politikk som legger til rette for vekst i næringslivet, ikke en svekkelse. Da trenger vi en politikk hvor det offentlige er villig til å kjøpe og bruke private tjenester, fremfor å omtale private bedrifter og arbeidsfolk som profitører. Da trenger vi en politikk som legger til rette for å skape mer, ikke skatte mer.

Lykkes vi med å fortsette styrkingen av Trøndelag, betyr det nye jobber, økt verdiskaping og mer kunnskap. Lykkes vi, har vi lagt grunnlaget for en bedre fremtid for våre barn og barnebarn.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken