Gå til sidens hovedinnhold

NHO: Lav moms og kompensasjon er helt nødvendig

Artikkelen er over 1 år gammel

2021 er året reiselivet i Trøndelag skal begynne å reise seg igjen etter tidenes verste krise for norsk reiseliv. Det er avgjørende at stortingspolitikerne sikrer reiselivsbedriftene tilstrekkelig kompensasjon og en fornuftig overnattingsmoms på seks prosent.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse gjennomført 14. oktober viser at seks av ti reiselivsbedrifter i Trøndelag har permittert ansatte. Én av fire har allerede gjennomført oppsigelser, og enda flere planlegger oppsigelser.

De dystre tallene er meldt inn før den nyeste runden med nasjonale og lokale innskrenkinger, som truer med å legge nye og kraftige begrensninger på reiselivsbedriftene i tiden som kommer. Selv før disse begrensningene meldte åtte av ti bedrifter i Trøndelag at de har lavere, eller en halvering eller mer av julebordbookinger enn i fjor. Det vil svi ekstra for de mange serveringstedene for eksempel i Trondheim og Steinkjer.

Regjeringen presenterte nylig en justert kompensasjonsordning for reiselivet. Justeringene er i riktig retning, men det er behov for mer støtte. I den nye ordningen foreslår regjeringen å kompensere 60 prosent av faste kostnader i september og oktober og 70 prosent av bedriftens faste kostnader i november og desember. Regjeringen senket som kjent kompensasjonsgraden etter sommeren fordi man forventet lavere smitteutvikling og lemping av restriksjoner i høst. Slik ble det ikke.

Ordningen skal nå til behandling i Stortinget, og vi setter vår lit til at stortingspolitikerne øker kompensasjonsgraden i regjeringens forslag. Basert på hvor alvorlig situasjonen er for mange bedrifter, bør den økes til minst 80 prosent, slik den var i vår. Samtidig bør grensen for utbetaling per selskap heves til 80 millioner kroner per selskap per måned, for å sikre de store bedriftene som er sysselsettingsmotorer i hele landet. Reiselivet består av flere store bedrifter som er av stor betydning for lokal verdiskaping og arbeidsplasser.

I tillegg foreslår regjeringen i statsbudsjettet å øke overnattingsmomsen til 12 prosent. Dette er stikk i strid med hva reiselivet trenger nå, da dette vil øke avgiftsbelastningen på en bransje i krise. Lavere moms gir lavere pris for gjestene. Årets vintersesong står i fare, ettersom de mange utenlandske gjestene som normalt kommer til Trøndelag uteblir. Vi vet at lavere moms er et effektivt tiltak for å tiltrekke seg flere gjester, noe bedriftene vil trenge for å overleve og gjøre et comeback i 2021.

Tall fra Benchmarking Alliance for første del av oktober viser at hotellbelegget i mange storbyer rundt om i landet ligger langt under normalen. I Trondheim er belegget ned 30 prosent fra samme periode i fjor. Etter snart et år der næringen har opplevd strenge restriksjoner på drift, kurs- og konferansenekt, nasjonal skjenkestopp, bortfall av utenlandsmarkedet og én-meters-krav, ser vinteren mørk ut. Situasjonen har ført til enorme tap for bransjen. NHO har beregnet at i perioden januar til august 2020 tapte reiselivet over 41 milliarder. Over 30 000 jobber er tapt i overnatting og servering. Viktige hjørnestensbedrifter og store sysselsettingsmotorer i distriktene står i fare for å gå konkurs.

Reiselivet skal fortsette å være en sysselsettingsmotor og viktig bransje for Norge i tiårene fremfor, men vil trenge bistand til å komme seg gjennom pandemien. Derfor må næringen få tilstrekkelig kompensasjon og et fornuftig momsnivå på seks prosent ut 2021. Det er nå opp til Stortinget å sikre rammebetingelser som gjør at reiselivet i Trøndelag kan starte prosessen med å reise seg igjen i 2021.

Kommentarer til denne saken