Avisa Sør-Trøndelag kunne på mandag melde at 25,9 prosent av elevene ved sjuende trinn på Meldal barne- og ungdomsskole sier de blir mobbet. Det betyr at hver fjerde elev på det trinnet blir mobbet. Dette er, for å si det mildt, problematisk.

Jeg tror egentlig ikke det trengs å forklare hvorfor mobbing er ille, men jeg tenker å ta kortversjonen likevel. Mobbing fører direkte til bl.a. utenforskap, skolevegring og underprestering når det kommer til læring. Utenforskap hindrer sosial utvikling, skolevegring hindrer læring og underprestering er bokstavelig talt at en ikke gjør det like bra som en kan. Derfor gjør disse tallene meg urolig.

På Meldal barne- og ungdomsskole går det totalt 309 elever. Hvis denne statistikken er lik for alle trinnene, og avvikene ikke er alt for store, betyr det at omtrent 77 elever på denne skolen blir mobbet. 77 elever som enten daglig eller ukentlig er redd for å gå på skolen. Som tenker at de har lyst til å være hvilken som helst annen plass enn der. Som lurer på hvorfor skolen ikke gjør noe. Dag inn, og dag ut.

Det er derfor jeg blir enda mer urolig av å se at det er et såpass høyt mobbetall for 10. trinn at det rett og slett ikke kan oppgis av årsaker relatert til personvern. Dessverre fører dette til at noen enkelte spørsmål må stilles: Hva gjør man i slike situasjoner, og enda viktigere: Hvordan forhindrer man å komme i slike situasjoner?

Vi i Elevorganisasjonen i Trøndelag tror at en del av svaret vil være å styrke elev-lærer-relasjonen. Skolen er norske elevers andre hjem. Det er der man treffer vennene sine, utvikler kunnskaper og ferdigheter, og hvor man finner sin plass i samfunnet. Norske elever trenger en nærhet til lærere og medelever, uansett om man er fra nærområdet, er hybelboer eller immigrant. På skolen skal man trives, motiveres og mestere.

Dette krever at det finnes en tilgjengelig skolehelsetjeneste, fagfolk som kan hjelpe eleven på veien videre og ikke minst imøtekommende lærere som elevene er trygge på og kjenner. Så lenge disse kravene ikke oppfylles, vil vi ikke ha en skole som ser eleven og som kan støtte opp eleven.

Med en styrket lærer-elev-relasjon kan slike uønskede situasjoner fanges opp og fikses - før de i det hele tatt oppstår. Vi tror, at med jevnligere dialog mellom lærere som elevene selv stoler på og selv har tillit til, så vil læreren kjenne eleven bedre og se når noe ikke er greit, og eleven kunne varsle fra tidligere til læreren fordi de faktisk kjenner dem.

Med utviklingssamtaler minst hver tredje måned får man en mulighet til at lærerne kan hjelpe til og plukke opp problemene. Læreren får kartlagt hvilke problemer eleven møter på, og læreren vil få et bedre innblikk i eleven sine hverdagslige problemer.

Med et slikt tiltak kombinert med andre tiltak, kan vi forhindre at slike situasjoner oppstår. EOTL har ikke svaret på et konkret tiltak som kommer til å fikse hele problemstillingen. Men vi har en del av svaret. Og denne delen har møtt full støtte av elevene i Trøndelag.

Vi har sett og ser fortsatt forferdelige tall og statistikker på elever som blir mobbet, også her i Trøndelag. Og selv om vi konstant jobber med det, så er det tydelig at det som vi har gjort fram til nå ikke er nok. Vi trenger en skole som forebygger problemene, det å satse på en bedre elev-lærer relasjon er en god start